Αρχική / Tag Archives: ΤΕΑΣ

Tag Archives: ΤΕΑΣ

Ψήφισμα – Αγωνιστικό μέτωπο των εργαζομένων στα ΜΜΕ

Με πρω­το­βου­λία της ΕΣΗΕΠΗΝ πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στην Πάτρα ευρεία σύσκεψη των προ­ε­δρείων της ΠΟΕΣΥ, των Ενώ­σεων Συντακτών, των Ενώ­σεων Προσωπικού και Τεχνικών Τύπου καθώς και των δημο­σιο­γρα­φι­κών ασφα­λι­στι­κών Ταμείων, με θέμα τις εξε­λί­ξεις στο Ασφα­λι­στικό. Κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης συμφωνήθηκαν: 1.Η κοινή αγω­νι­στική στάση για τη δια­τή­ρηση του Αγγε­λιο­σή­μου και …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize