Αρχική / Tag Archives: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Tag Archives: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής: Α. Ανακοινώσεις …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize