Αρχική / Tag Archives: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Tag Archives: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τον απολογισμό πεπραγμένων Περιφερειάρχη και Εκτελεστικής Επιτροπής έτους 2015

Eιδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας). Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize