Αρχική / Tag Archives: ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Tag Archives: ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οιναμπέλων

Με την 6208/142241/18-12-2015 (ΦΕΚ Β΄/2833/2015) Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ. καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το έτος 2016. Οι ενδιαφερόμενοι …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize