Αρχική / Tag Archives: ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Tag Archives: ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ανακοίνωση Μαχόμενων Μηχανικών για Προσφυγικό & Κάλεσμα σε συγκέντρωση Σάββατο 8/10 12:00 στο Ρέθυμνο

Την Τετάρτη 28/9 πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε συνε­δρί­αση του Δημο­τι­κού Συμβουλίου στο Ρέθυμνο με θέμα την εγκα­τά­σταση των προ­σφύ­γων στο Δήμο. Με αφορμή αυτό, ομά­δες ακρο­δε­ξιών και φασι­στών, από το Ρέθυμνο και όχι μόνο, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν «αντι-προσφυγική» παρά­σταση δια­μαρ­τυ­ρίας. Παράλληλα, καλέ­στηκε αντι­φα­σι­στική συγκέ­ντρωση ως ένδειξη αλλη­λεγ­γύης στους πρό­σφυ­γες. Κατά τη διάρ­κεια της παρά­στα­σης δια­μαρ­τυ­ρίας, …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize