Αρχική / Tag Archives: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Tag Archives: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Φορτέτζα: Λήγει η προθεσμία – Ποιό είναι το κατώτερο ενοίκιο για θόλο – αποθήκη και αναψυκτήριο;

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 2) Το άρθρο 192 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) 3) Τις διατάξεις του Π∆ 270/81 4) Τις διατάξεις του Π.∆.34/1995 όπως τροποποιήθηκε …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize