Breaking News
Αρχική / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / Ρέθυμνο – KSI GREECE & GRANT THORTON πορίσματα για ΚΕΔΗΡ από τον οικονομολόγο-δημοτικό σύμβουλο, Σταύρο Βουρβαχάκη

Ρέθυμνο – KSI GREECE & GRANT THORTON πορίσματα για ΚΕΔΗΡ από τον οικονομολόγο-δημοτικό σύμβουλο, Σταύρο Βουρβαχάκη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΔΗΡ ΧΡΗΣΕΩΝ 2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 2017

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ KSI GREECE

Τα πιο σημαντικά ευρήματα που περιέχει το πόρισμα της εταιρείας KSI Greece του ορκωτού ελεγκτή κύριου Γιώργου Νίκου είναι :

1) Δεν δόθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες στους ελεγκτές για τον έλεγχο των ισολογισμών λήξης των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν για την δημιουργία της ΚΕΔΗΡ.  Άρα δεν ελέχθηκε ουσιαστικά η απογραφή έναρξης του 2011 της ΚΕΔΗΡ.

2)  Δεν έχουν συνταχθεί οριστικές οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2016 και 2017 με αποτέλεσμα να είναι πιθανόν να υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν αναφέρονται στην έκθεση ευρημάτων των δύο ορκωτών.

3)  Δεν υπήρχε ενημερωμένο Μητρώο Παγίων της επιχείρησης με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η φυσική απογραφή στα πάγια (ειδικότερα για τις χρήσεις 2016 και 2017 δεν δόθηκαν Μητρώα Παγίων).

4)  Την χρήση 2015 ο Δήμος Ρεθύμνης διέγραψε απαίτηση ύψους 308.685 € με την αιτιολογία ότι εξόφλησε υποχρεώσεις της ΚΕΔΗΡ χωρίς να δοθούν στους ελεγκτές τα σχετικά παραστατικά είσπραξης και πληρωμών της ΚΕΔΗΡ.

5)  Ο έλεγχος εντόπισε τεράστια αύξηση της τάξης του 967 % στο ύψος των διαθεσίμων της επιχείρησης από την σύστασή της έως και την 31/12/2017.  Επίσης παρουσιάστηκε σημαντική μεταβολή των μετρητών από το 2014 έως και το 2017 χωρίς να τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο η επιχείρηση διακρατούσε στο ταμείο της ένα τόσο υψηλό ποσό μετρητών για χρονικό διάστημα περίπου τριών ετών.

6)  Από το 2011 έως και το 2017 έγιναν αναλήψεις από την επιχείρηση συνολικού ύψους 888.450 €  χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά εξόδων.  Δηλαδή δεν υπάρχουν πληροφορίες που πήγαν αυτά τα χρήματα.  Οπότε μιλάμε για πιθανό έλλειμμα.

7)  Τον Οκτώβριο του 2017 το εξωτραπεζικό ταμείο της επιχείρησης φτάνει στο ποσό των 306.952 € και το ποσό αυτό στο τέλος του Οκτώβρη και τον Νοέμβριο του 2017 κατατίθεται εξολοκλήρου στους λογαριασμούς όψεως της Επιχείρησης από τον ταμία.  Η κατάθεση των χρημάτων έγινε λίγες μέρες πριν την παράδοση της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.  Η πρακτική αυτή αποδεικνύει την αδιαφάνεια των συναλλαγών και αντιβαίνει τις αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

8)  Από το 2011 έως και το 2017 δεν έχουν επιβεβαιωθεί πληρωμές ύψους 180.292 € από τις οποίες ποσό ύψους    125.148 €  αφορά Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ κλπ).  Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση εισπράξεων συνολικού ποσού 205.665 €.

9)  Από το 2011 έως και το 2017 η ΚΕΔΗΡ δεν είχε κάνει συμβάσεις με προμηθευτές συνολικού ποσού 190.343 € με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληρωμή τους και να υπάρχει αδιαφάνεια στις συναλλαγές.

10)  Υπήρξε καθυστέρηση στην σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 από το ΔΣ της ΚΕΔΗΡ.  Επιπλέον για τις χρήσεις 2016 και 2017 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισής τους.

Αν γίνονται  αυτές οι ενέργειες, που προβλέπει ο νόμος, έγκαιρα αποφεύγονται τα φαινόμενα διαφθοράς και οικονομικών ατασθαλιών.

 

           

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ GRANT THORTON

 

Από την άλλη πλευρά τα πιο σημαντικά ευρήματα που περιέχει το πόρισμα της εταιρίας GRANT THORTON της ορκωτού κας Χρυσανθοπούλου είναι:

1)  Δεν έχουν εκδοθεί χρηματικά εντάλματα πληρωμής για μεγάλο μέρος των εξόδων για τα έτη 2011 – 2012 – 2013.  Δηλαδή γίνονταν πληρωμές αυτό το χρονικό διάστημα μέσω τράπεζας ή ταμείου χωρίς να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

2)  Δεν γίνονταν εσωτερικοί έλεγχοι για το ταμείο από τον Διευθυντή της επιχείρησης.  Έτσι δεν ελέγχονταν τα παραστατικά πληρωμών, τα γραμμάτια είσπραξης και δεν είχαν συνταχθεί πρωτόκολλα καταμέτρησης ταμείου.

3)  Από το έτος 2014 μέχρι και το 2017 συσσωρεύονταν σημαντικά ποσά χρηματικών διαθεσίμων στο ταμείο της επιχείρησης και δεν καταθέτονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της.  Επίσης γίνονταν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτούνται χρήματα για πληρωμές υποχρεώσεων της ΚΕΔΗΡ.  Έτσι εμφανίζονταν στα βιβλία της επιχείρησης αδικαιολόγητα υψηλά ποσά ως μετρητά στο ταμείο της.

4)  Υπήρξαν από το 2011 έως και το 2016 διπλοί ισολογισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης.  Στον αρχικό ισολογισμό του 2016 το ταμείο της επιχείρησης ήταν 3.348 €  ενώ στο τελικό ισολογισμό του ίδιου έτους ήταν 259.898 €  ήτοι 256.551 €  παραπάνω.

 5)  Το συνολικό έλλειμμα της επιχείρησης μετά τον έλεγχο που διενέργησε η εταιρία «GRANT THORTON» είναι 344.758 €.  Από αυτό επιστράφηκε μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 το ποσό των 318.154 €  και θα πρέπει η ΚΕΔΗΡ να διεκδικήσει και να εισπράξει ακόμα το ποσό των 26.604 €.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συγκρίνοντας λοιπόν τα δύο πορίσματα βλέπουμε ότι και τα δύο συμφωνούν στο ότι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στην ΚΕΔΗΡ στην λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  Συμφωνούν επίσης ότι από το έτος 2014 μέχρι και το 2017 συσσωρεύτηκε στο ταμείο της επιχείρησης ένα πολύ υψηλό ποσό μετρητών που δεν κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης.  Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό ύψους 306.952 €  επέστρεψε στους λογαριασμούς όψεως της ΚΕΔΗΡ τον Οκτώβριο και Νοέμβρη του 2017.  Συμφωνούν τέλος και οι δύο στην ύπαρξη ελλείμματος.  Διαφέρουν όμως τα πορίσματα στο ύψος του ελλείμματος.  Η κυρία Χρυσανθοπούλου το υπολογίζει στα 344.758 €  ενώ ο κύριος Νίκου σε πιθανό έλλειμμα 888.450 €.  Επομένως η κατάθεση των δύο πορισμάτων τόσο στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών όσο και στην Εισαγγελία Ρεθύμνης από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΡ ήταν μονόδρομος.

  ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Check Also

Ρέθυμνο – Θρίαμβος παραμονής από τους Cretan Kings!

rethymnobc.gr Την 4η συνεχόμενη και πιο σημαντική νίκη κατέκτησε το Ρέθυμνο Cretan Kings, επικρατώντας με 83-73 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize