Αρχική / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Ρέθυμνο – Ερευνούν τη δυνατότητα υλοποίησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ρέθυμνο – Ερευνούν τη δυνατότητα υλοποίησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα το πρωί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΤΕΙ Κρήτης και άλλων Δήμων Κρήτης, για το Ερευνητικό έργο με τίτλο:

«Έρευνα- μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (net-metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης»

Σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση, η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της ρόλου για την βελτίωση των υποδομών κ την αειφόρο ανάπτυξη, αναθέτει στο ΤΕΙ Κρήτης την εκπόνηση έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αλλά και η ωφέλεια από την υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης προβλέπει την επιστημονική συνεργασία του ΤΕΙ με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων για την ανάλυση και απεικόνιση των καταναλώσεων και στη συνέχεια την διερεύνηση βιώσιμης επίλυσης για ενεργειακή αυτονομία στο σύνολο των δημοτικών καταναλώσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνει: την καταγραφή κ ανάλυση ηλεκτρικών φορτίων περιφερειακών κτιρίων, δημοτικών κτιρίων και υποδομών, τη συλλογή κ επεξεργασία καταγεγραμμένων ενεργειακών δεδομένων και τέλος την οικονομοτεχνική ανάλυση προτεινόμενων ενεργειακών έργων.

Οι παραπάνω εργασίες θα οδηγήσουν τους Δήμους και την Περιφέρεια να εντάξουν τα έργα τους στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τόσο στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, όσο και στην αναβάθμιση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.000 ευρώ, ποσό που καλύπτεται από την Περιφέρεια Κρήτης

Check Also

Ρέθυμνο – Νέα σύγχρονη υπερκατασκευή απορριμματοφόρου οχήματος στην υπηρεσία καθαριότητας

Mια σύγχρονη υπερκατασκευή απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας 16 m3 και συνολικού κόστους 47.740 €, ενίσχυσε …

Σχόλια

Font Resize