Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Φραγκιαδάκης Γεώργιος και το προσωπικό του ΚΕΦΙΑΠ