Breaking News
Αρχική / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / Ρέθυμνο Αξίζεις Θοδωρής Νίνος – «Απαντήστε σε 16 ερωτήματα πριν συνεδριάσουμε ξανά για τη ΔΕΥΑΡ»
Θοδωρής Νίνος Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Ρεθύμνου

Ρέθυμνο Αξίζεις Θοδωρής Νίνος – «Απαντήστε σε 16 ερωτήματα πριν συνεδριάσουμε ξανά για τη ΔΕΥΑΡ»

Επαναφέρει το θέμα της λειτουργίας της ΔΕΥΑΡ ο Θοδωρής Νίνος

ΖΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 16 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

Με μια σειρά ερωτημάτων που κατέθεσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ρέθυμνο Αξίζεις», κ. Θοδωρής Νίνος, στον πρόεδρο του Δ.Σ. και κοινοποίησε σε αρμόδιους φορείς, επαναφέρει το αίτημα για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη λειτουργία της ΔΕΥΑΡ, τόσο λόγω των πρόσφατων και μεγάλης διάρκειας διακοπών υδροδότησης, όσο και για τον προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ρέθυμνο Αξίζεις» τονίζει ότι είναι σημαντικό τα ερωτήματα που ετέθησαν να απαντηθούν πριν τη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη λειτουργία της ΔΕΥΑΡ, προκειμένου να υπάρξει  αντικειμενική και ρεαλιστική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία είναι απαραίτητη για τον μελλοντικό σχεδιασμό.

Ακολουθούν τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν προς απάντηση:

«Κύριε Πρόεδρε,

σε συνέχεια του αιτήματος που διατυπώθηκε από τον Επικεφαλής της παράταξή μας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Αυγούστου για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου με μοναδικό θέμα την πρόσφατη σοβαρή αστοχία στην λειτουργία της ΔΕΥΑΡ (διακοπή υδροδότησης στην πόλη του Ρεθύμνου στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης, για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες αρχές Αυγούστου 2018, αλλά και τα πολυετή προβλήματα στην υδροδότηση πολλών οικισμών) προχωράμε σε κατάθεση αναλυτικού ερωτήματος προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες, να αποδοθούν ευθύνες και το κυριότερο να γίνει προγραμματισμός ενεργειών και έργων ώστε το πρόβλημα να μην επαναληφθεί και να εξασφαλιστεί η υδροδότηση της πόλης και των οικισμών τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά.

Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να συμβάλουμε το δυνατόν περισσότερο σε απτά και ουσιαστικά συμπεράσματα σας υποβάλουμε τα κάτωθι ερωτήματα και παρακαλούμε την Διοίκηση της ΔΕΥΑΡ να μας αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις γραπτώς και οπωσδήποτε πριν την εν λόγω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλιστεί α) ότι θα λάβει χώρα μια συνεδρίαση που θα οδηγήσει σε αντικειμενική ενημέρωση των συμπολιτών μας και β) σε αντικειμενική και ρεαλιστική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατ’ επέκταση σε ρεαλιστικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό για το μέλλον, κάτι που δυστυχώς αποδείχθηκε από τα γεγονότα ότι δεν υπάρχει.

Ακολουθούν τα ερωτήματα και ζητάμε στοιχεία που οφείλετε σύμφωνα με την απόφ. 135275/Β/1751/22.05.17 να διαθέτετε:

1) Πόσοι είναι οι χρήστες στην ύδρευση και στην άρδευση ανά Δημοτική Ενότητα;

2) Πόσα κυβικά μέτρα νερού εισέρχονται στο Δίκτυο της ΔΕΥΑΡ για ύδρευση, πόσα για άρδευση και από πού (ΟΑΚ, γεωτρήσεις κ.α.); Τα στοιχεία αυτά να δοθούν συνολικά, αλλά και ξεχωριστά για την πόλη του Ρεθύμνου (Αργυρούπολη, Δράμια, Γεωτρήσεις, Πηγάδια).

3) Πόσα κυβικά μέτρα νερού τιμολογούμε (ύδρευση, άρδευση) ανά Δημοτική Ενότητα και ειδικά στην πόλη του Ρεθύμνου;

4) Πόσες γεωτρήσεις λειτουργούν, που βρίσκονται και τι παροχή δίνουν ημερησίως;

5) Να μας κοινοποιήσετε τους υγειονομικούς ελέγχους της ποιότητας του νερού όλων των γεωτρήσεων.

6) Πόσες είναι κατά τους υπολογισμούς της ΔΕΥΑΡ οι απώλειες νερού ετησίως και με αναγωγή σε ποσοστά της συνολικής ποσότητας που εισέρχεται στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, με ανάλυση της ποσότητας αυτής σε πραγματικές απώλειες – λάθη μετρητών – μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση – μη τιμολογούμενη και μη μετρούμενη κατανάλωση;

7) Ποιο το κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων (ύδρευσης και άρδευσης) ανά κυβικό μέτρο νερού που δίνεται στο δίκτυο με ανάλυση του κόστους και επιμέρους κόστη (κόστος άντλησης, κόστος μεταφοράς, κόστος συντήρησης, κόστος προσωπικού κ.ο.κ);

8) Η πόλη του Ρεθύμνου είναι χωρισμένη σε τομείς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού ολιγόωρων διακοπών ανά τομέα όποτε λόγω έκτακτης ανάγκης χρειάζεται μια τέτοια ενέργεια; Αν ναι ποιοι είναι οι τομείς αυτοί και γιατί δεν αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο, με προγραμματισμό, το πρόσφατο πρόβλημα στην υδροδότηση της πόλης, αλλά αφέθηκε να ρυθμίζεται και να λειτουργεί το σύστημα με τους νόμους της φυσικής με αποτέλεσμα τα υψηλότερα τμήματα της πόλης για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες να μην έχουν σταγόνα νερό ενώ ταυτόχρονα περιοχές με μικρότερα υψόμετρα να υδροδοτούνται κανονικά;

9) Τι οφείλει σήμερα η ΔΕΥΑΡ και σε ποιους (ΔΕΗ, ΟΑΚ, λοιπούς προμηθευτές);

10) Ποιες ή πόσες είναι οι οφειλές καταναλωτών – χρηστών προς την ΔΕΥΑΡ ανά Δημοτική Ενότητα (διαχωρίστε την ύδρευση – άρδευση);

11) Τι ποσά οφειλών προς την ΔΕΥΑΡ είναι διακανονισμένα και με ποιες αποφάσεις;

12) Τι κόστος ανά κυβικό μέτρο νερού θα έχει το Τ/Δ που θα εγκατασταθεί στον Πλατανιά; Πως θα ελέγχεται η ποιότητα του νερού που θα δίνεται για χρήση από το Τ/Δ;

13) Ποια είναι η θέση της ΔΕΥΑΡ για την εγκατάσταση επεξεργασίας του φράγματος ποταμών που προωθείται με γρήγορους ρυθμούς από τον ΟΑΚ ΑΕ σε ιδιόκτητη έκταση του στο Γιαννούδι και θα παρέχει ημερησίως 30.000 κυβικά μέτρα νερού; Ποιες είναι οι ενέργειες της ΔΕΥΑΡ προς την κατεύθυνση συνδρομής και ουσιαστικής συμβολής στον σχεδιασμό του έργου και λειτουργικής ένταξής του στα υφιστάμενα δίκτυα διανομής;

14) Πόσοι οικισμοί υδροδοτούνται ακόμη με μεταφορά νερού από ιδιώτη με υδροφόρο όχημα νερού;

15) Με πόσες απευθείας αναθέσεις, σε ποιους και με τι κόστος εκτελείται η εργασία μεταφοράς νερού στους οικισμούς από το 2010 έως σήμερα;

16) Ποιο είναι το σχέδιο αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης (πχ πρόβλημα στον αγωγό μεταφοράς νερού από Αργυρούπολη – Δράμια προς το Ρέθυμνο);»

Check Also

Ρέθυμνο – Ήρθαν «Ουρανοκατέβατοι» και τώρα συμμετέχουν και στο… 30ο Κυνήγι Θησαυρού!

Η ομάδα Ουρανοκατέβατοι για πρώτη φορά συμμετέχει στο Κυνήγι Θησαυρού! Με μεράκι η ομάδα δημιουργήθηκε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize