Breaking News

Προτιμά να ξοδέψει εκατομμύρια αντί για προσλήψεις στην καθαριότητα!

Το υπουργείο Εσωτερικών δίνει τη δυνατότητα για προσλήψεις στον τομέα της Καθαριότητας στον δήμο Χερσονήσου (όπως και σε όλους τους δήμους της χώρας), αλλά η δημοτική αρχή συνεχίζει να “κάνει ότι δεν βλέπει” και να διατηρεί την εκχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία της δημοτικής αυτής ευθύνης, έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ! Αρκεί να σημειωθεί ότι μόνο η σε εξέλιξη σύμβαση φτάνει (με αλχημείες…) τα 10 εκατομμύρια!

Η παράλογη αυτή ιστορία συνεχίζεται και σήμερα, παρά την προειδοποίηση του υπουργείου ότι η σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία δεν θα συνεχιστεί, αφού πλέον ο δήμος είχε τη δυνατότητα (και θα την έχει ακόμα για λίγο) να προχωρήσει στην αλλαγή του οργανισμού του, στην πρόβλεψη των θέσεων και στη συνέχεια στην πρόσληψη του προσωπικού που θεωρεί αναγκαίο.

Και είναι περίεργο να δίνεται σε ένα δήμο η δυνατότητα να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να ασκεί μια βασική του ευθύνη, αλλά εκείνος – που εκχώρησε την αρμοδιότητα σε ιδιώτη με την επίκληση της έλλειψης προσωπικού- να μην εκμεταλλεύεται την ευκαιρία…

Πολύ περισσότερο που στον σχετικό νόμο ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο γινόταν η επισήμανση ότι,  σε περίπτωση που Ο.Τ.Α. δεν υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ή δεν προβεί στη σύσταση και κάλυψη νέων θέσεων -αν και παρέχεται ήδη η δυνατότητα αυτή-, «δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των φορέων αυτών».

Η ρητή δήλωση του υπουργείου

Με έγγραφό του, στις 29 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης κάνει και πάλι σαφές ότιστη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου, η ενεργός σύμβαση με τον ιδιώτη εργολάβο καθαριότητας δεν θα μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της διάρκειας της, καθώς με την παρ. του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 ορίζεται ρητά ότι πλέον τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα υποχρεούνται να τις παρέχουν οι φορείς με ίδια μέσα”.

Το έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών

Το έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών

Δίνει όμως ακόμα τη δυνατότητα στη δημοτική αρχή να ρυθμίσει το θέμα – χωρίς αυτή να έχει, μέχρι στιγμής και πάλι ανταποκριθεί- σημειώνοντας ότι “δεν έχει στερηθεί η Δημοτική Αρχή τη δυνατότητα να τροποποιήσει ακόμα και σήμερα τον ΟΕΥ, κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3584/2007”

Οι για χρόνια περίεργοι χειρισμοί στην καθαριότητα της Χερσονήσου

Βεβαίως στο δήμο Χερσονήσου δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται περίεργοι χειρισμοί στον τομέα της καθαριότητας, και στην εμπλοκή ιδιωτικής εταιρείας, αντί της υπηρεσίας.

 

Ερώτηση στον δήμαρχο

Το θέμα μάλιστα της συνεχιζόμενης περίεργης στάσης της δημοτικής αρχής φέρνουν με ερώτησή τους προς τον δήμαρχο Χερσονήσου οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης “Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον”, Γιώργος Χαλκιαδάκης και Αντώνης Μπιτζαράκης, θέτοντας προ τον ευθυνών του τον δήμαρχο της περιοχής και ζητώντας εξηγήσεις για την περίεργη αυτή στάση. Μάλιστα η ίδια δημοτική παράταξη είχε θέσει από τον Ιούλιο το θέμα, όταν πάρθηκε η υπουργική απόφαση για προσλήψεις στην καθαριότητα.

Διαβάστε τη νέα ερώτηση προς το δήμαρχο από τους δυο δημοτικούς συμβούλους

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 24 του νόμου 4479/2017 που ψηφίστηκε τον παρελθόντα Ιούνιο, δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους όλης της χώρας να οργανώσουν άμεσα την υπηρεσία καθαριότητας, με δικό τους προσωπικό. Με το εν λόγω άρθρο, είναι δυνατή η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων και ο προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων. Σχετικές μάλιστα οδηγίες και κατευθύνσεις, για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, δόθηκαν με ειδική  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο υπήρχε η ρητή αναφορά, ότι «μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιμακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών, με τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους».

Υπήρχε παράλληλα η επισήμανση ότι,  σε περίπτωση που Ο.Τ.Α. δεν υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ή δεν προβεί στη σύσταση και κάλυψη νέων θέσεων -αν και παρέχεται ήδη η δυνατότητα αυτή-, «δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των φορέων αυτών».

Ήταν κατά την άποψη μας από τότε σαφές ότι ο Δήμος Χερσονήσου προκειμένου να εκτελέσει –στο άμεσο μέλλον και με την ολοκλήρωση της σχετικής εργολαβίας- το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων έπρεπε να προχωρήσει στην τροποποίηση του ΟΕΥ και στην προσλήψη του αναγκαίου προσωπικού, για την εκτέλεση του με ίδια μέσα. Τούτο ρητά διατυπώνονταν στην ως ανω εγκύκλιο αλλά και στο σχετικό νόμο,  αφού στο τελευταίο εδάφιο της §1 του αρ.24 του νόμου 4479/2017,  αναφέρεται ότι “μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές  με την καθαριότητα με ίδια μέσα.

Κύριε Δήμαρχε,

Η Δημοτική Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” τόσο με επιστολή που σας απέστειλε στις 5/7/2017 όσο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ζήτησε να προχωρήσετε στην αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου. Ζήτησε να προβλεφθούν οι απαραίτητες θέσεις και να στελεχωθεί η αποδιοργανωμένη υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου το έργο να συνεχιστεί από το Δήμο απρόσκοπτα, μετά τη λήξη της σύμβασης με τον ιδιώτη εργολάβο.

 Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Επιμείνατε ιδεοληπτικά, κατά παράβαση της νομοθεσίας, να υπερασπίζεστε τη λύση των ιδιωτών εργολάβων για την εργασία της συλλογής των απορριμμάτων του Δήμου.

Κύριε Δήμαρχε,

  • Με το υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ.32860 / 29-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σας γίνεται για άλλη μια φορά σαφές ότι “στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου, η ενεργός σύμβαση με τον ιδιώτη εργολάβο καθαριότητας δεν θα μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της διάρκειας της, καθώς με την παρ. του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 ορίζεται ρητά ότι πλέον τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα υποχρεούνται να τις παρέχουν οι φορείς με ίδια μέσα”
  • Με το ίδιο έγγραφο σας γίνεται γνωστό ότι δεν έχει στερηθεί η Δημοτική Αρχή τη δυνατότητα να τροποποιήσει ακόμα και σήμερα τον ΟΕΥ, κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3584/2007.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

  • Αν σκοπεύει να εφαρμόσει το νόμο.
  • Αν είναι στις προθέσεις του έστω και τώρα, να προχωρήσει στην αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητες θέσεις για την Υπηρεσία Καθαριότητας
  • Αν θα προχωρήσει στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού
  • Αν στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2018 θα υπάρχουν οι αναγκαίες προβλέψεις για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής

Χερσόνησος, 19/10/2017

 

Για τη Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου

«ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Χαλκιαδάκης Γιώργος

Μπιτζαράκης Αντώνης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize