Αρχική / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΛΛΑΔΑ / Προσλήψεις στο ΑΣΕΠ με προβάδισμα σε ανέργους, πολύτεκνους και έχοντες προϋπηρεσία

Προσλήψεις στο ΑΣΕΠ με προβάδισμα σε ανέργους, πολύτεκνους και έχοντες προϋπηρεσία

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα με προκήρυξη του προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του

ΤΟ ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του, που εδρεύει στον Νομό Αττική.

Οι προσληφθέντες θα έχουν 6ωρη ημερήσια απασχόληση και η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και 18 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένου από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Πουλίου 6, Τ.Θ.: 14308, Τ.Κ.: 11510, Αμπελόκηποι – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο 111 (τηλ. επικοινωνίας 213-1319108 και 213-1319194).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες) 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας 3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα) 5. Μονογονεϊκές οικογένειες 6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) 6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα 7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% 8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ.Χρόνου ΣΟΧ, β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες Αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

Check Also

Ρέθυμνο – Νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

aftodioikisi.gr Προσλήψεις 9 ατόμων σε Κοζάνη, Ρόδο, Ρέθυμνο και Τρίπολη προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ. Δείτε αναλυτικά …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize