Breaking News

Πως θα είναι η Μαρίνα στο Παγκρήτιο

Οι λεπτομέρειες για όσα εγκρίθηκαν χθες από το Δ.Σ Ηρακλείου – Η “πράσινη” αντιμετώπιση και η τεχνική περιγραφή του έργου

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον μελετητή κ. Δημήτρη Ρομπογιαννάκη, ενώ στη συζήτηση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Εμποροβιομηχανικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του ΟΑΚ, του Οργανισμού Λιμένος, της ΟΕΒΕΝΗ και του Λιμεναρχείου.

Το cretalive έχει ,αποκλειστικά, στη διάθεση του τα τεχνικά στοιχεία της μαρίνας ενώ αναμένεται να γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες και ειδικές προβλέψεις.

Η Μαρίνα Ηρακλείου θα καλύπτει μια επιφάνεια περίπου 390.000 m2 κατασκευασμένη στο μεγαλύτερο μέρος της εντός της θαλάσσιας ζώνη με χερσαίους χώρους που προσεγγίζουν τα 190.000 m2 και λιμενολεκάνη με 195.000 m2 .

Τα βασικά εξωτερικά λιμενικά έργα αποτελούνται από τον προσήνεμο μώλο μήκους 1.370m, τον υπήνεμο μώλο μήκους 300m, κρηπιδώματα για την παραβολή σκαφών συνολικού μήκους 1.800m, κωπηλατοδρόμιο στην εκβολή του Γιόφυρου ποταμού μήκους περίπου 850m όπου θα εξυπηρετούνται όλες οι ναυταθλητικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις προβλέπονται οικοδομικά τετράγωνα, που θα  περιλαμβάνουν χώρους αναψυχής και πολιτισμού, κτίρια διοίκησης, ξενοδοχειακή μονάδα και καταστήματα. Για την οδική σύνδεση του λιμένα προβλέπεται νέα πεζογέφυρα.Η δυναμικότητα της Μαρίνας προσεγγίζει τα 1.000 σκάφη διαφόρων ειδών και οι θέσεις στάθμευσης για τους επισκέπτες θα υπερβαίνει τις 1.500 θέσεις.

Πως θα είναι η Μαρίνα στο Παγκρήτιο
Πως θα είναι η Μαρίνα στο Παγκρήτιο

Αναλυτικά τα στοιχεία 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τον Ιανουάριο του 2003 ανατέθηκε στον Ευάγγελο Ρομπογιαννάκη πολιτικό μηχανικό, μελετητή λιμενικών έργων και το Τεχνικό γραφείο του αποτελούμενο από τον επίσης μελετητή λιμενικών έργων Δημήτρη Ρομπογιαννάκη του Ευαγγέλου, η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αθλητικού και Τουριστικού Λιμένος Ηρακλείου». Η σύμβαση ανάθεσης έγινε από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. Το πρώτο στάδιο της μελέτης υποβλήθηκε στον Δήμο Ηρακλείου τον Ιούνιο του 2003.

Με την προκαταρκτική μελέτη του 2003 διερευνήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας μαρίνας και κέντρου ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του παραλιακού μετώπου που γειτνιάζει με το Παγκρήτιο Στάδιο.

Έγινε μια αρχική επεξεργασία του προγράμματος των απαιτούμενων λιμενικών έργων για μαρίνα χωρητικότητας 500 θέσεων και μια διερεύνηση των συμπληρωματικών υποδομών που θα δημιουργηθούν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία της.

Τον Νοέμβριο του 2010 ανατέθηκε στον Δημήτριο Ρομπογιαννάκη πολιτικό μηχανικό και το Τεχνικό γραφείο του, η ανασύνταξη της προηγούμενης μελέτης με τίτλο ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Η σύμβαση ανάθεσης έγινε από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. Το πρώτο στάδιο της μελέτης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον Δήμαρχο Ηρακλείου τον Φεβρουάριο του 2011.

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αξιολογείται πως τα επόμενα χρόνια το Ηράκλειο θα έχει καταφέρει να ενσωματώσει με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο στην παραλιακή του περιοχή ένα σημαντικό αριθμό κοινωφελών υπηρεσιών και χρήσεων προνομιακού χαρακτήρα, που θα μπορέσουν να συμβάλουν καθοριστικά στην εξέλιξη της ιδιαίτερης σχέσης του με τη θάλασσα.

Η πόλη θα αποκαταστήσει με ουσιαστικό τρόπο την επανασύνδεση της με τον ιστορικό χαρακτήρα που κατείχε στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου ως κέντρο συνάντησης θαλάσσιων οδών και ως λιμάνι της μεγαλονήσου.

Η εξέλιξη των παραμέτρων που σχετίζονται με την προκαταρτική μελέτη της Μαρίνας και ιδιαίτερα ο εμπλουτισμός της με συμπληρωτικές δραστηριότητες αλλά και τη δυνατότητα να δεχτεί μεγαλύτερο αριθμό σκαφών κατέστησαν την ανασύνταξη του  περιεχομένου της με τρόπο που να ενσωματώνει στο συνολικό της σχεδιασμό τις νέες προγραμματικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται, με μια πρόταση συνολικού δυναμικού του έργου 1.000 θέσεων. Οι σύγχρονες απαιτήσεις, με μακρόπνοο σχεδιασμό, οδήγησαν στην πρόταση κατασκευής λιμενικών έργων που θα δύναται να φιλοξενήσουν από μικρά ιστιοφόρα σκάφη έως mega yachts.

Δυνατότητα που θα 3 καταστήσει τη Μαρίνα Ηρακλείου, χωροθετημένη στο κέντρο της Μεσογείου, σε μια άκρως ανταγωνιστική Μαρίνα παγκόσμιας εμβέλειας. Επιπλέον εκτός από την προκαταρκτική ολοκλήρωση της επεξεργασίας των λιμενικών έργων έγινε μια πρώτη προσέγγιση στα ζητήματα των μεγάλων κυκλοφοριακών διευθετήσεων που θα εξυπηρετήσουν τη λειτουργία της ως βασικού στοιχείου εξοπλισμού της παραλιακής ζώνης και η γενική οργάνωση της χωροθέτησης των υποδομών και των εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν στην περιοχή και θα διαμορφώσουν ένα μέτωπο υποδοχής σε ευρύ φάσμα κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων  και δραστηριοτήτων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα.

Παράλληλα έγινε επεξεργασία της πρότασης με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προσομοίωσης και απεικόνισης με τη δημιουργία ψηφιακών και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων με υψηλό εποπτικό χαρακτήρα για την κατανόηση και τη συνολική προκαταρκτική προσέγγιση του έργου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ “ΠΡΑΣΙΝΗ” ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με τον ενεργητικό όσο και τον παθητικό σχεδιασμό της Μαρίνας και των εγκαταστάσεών της θα ενσωματώσει από τη φάση της συνθετικής επεξεργασίας όλες τις προβλέψεις και τις απαιτούμενες υποδομές που θα την καταστήσουν ένα πρότυπο χώρο χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμησης πόρων. Οι σύγχρονες προδιαγραφές για την αειφορική και “πράσινη” αντιμετώπιση των μεγάλων δημόσιων επενδύσεων και των έργων που περιλαμβάνονται στο προγραμματικό πλαίσιο των προσεχών ετών, υποχρεώνει τους φορείς του δημοσίου σε μέγιστη κινητοποίηση στους αντίστοιχους τομείς.

Η προσέγγιση του ενεργειακού ισοζυγίου και η αναζήτηση όλων των εναλλακτικών σεναρίων που διαθέτουν θετικό φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό πρέπει να εντάσσει με αποφασιστικό τρόπο τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης όσο και στο συνθετικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων που θα επιχειρηθούν όλες τις διερευνήσεις και τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για μια “πράσινη” ενεργειακή ταυτότητα των εγκαταστάσεων ενός τόσο σημαντικού έργου.

Τα σχετικά θέματα έχουν ως αφετηρία το σεβασμό του άμεσου και του ευρύτερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, διαθέτουν συστηματική ανταπόκριση στις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ολοκληρώνονται στο επίπεδο των μελετών και της κατασκευής με την εφαρμογή των πιο επεξεργασμένων και καινοτομικών μεθοδολογικών και επιχειρησιακών προσεγγίσεων. 4

Είναι δεδομένο πως η αξιοποίηση του μεγάλου αιολικού και ηλιακού ενεργειακού αποθέματος της περιοχής της Κρήτης θα αποτελέσει τα προσεχή χρόνια ζήτημα κεντρικής σημασίας για όλες τις μεγάλες υποδομές που θα αναπτυχθούν.

Οφείλει να συνδυαστεί με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στο φυσικό, θαλάσσιο περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου και να ενσωματώσει όλες τις φιλικές προς το περιβάλλον προτάσεις και ρυθμίσεις που απαιτεί η νέα αντίληψη για την τοπική ανάπτυξη.

Μια ανάπτυξη που έμπρακτα πρέπει να σέβεται τις ενεργειακές πηγές και τους ανθρώπινους πόρους και να διαμορφώνει με συστηματικό και διαδραστικό τρόπο τις θετικές επεμβάσεις που μπορεί να προτείνει η περιοχή του Ηρακλείου, ως περιφερειακό κέντρο της μεγαλονήσου, για να αναδείξει με συγκροτημένο και ισχυρό τρόπο την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Τόπου μας και τη βούλησή της να ανταποκριθεί με νέα ποιοτικά περιεχόμενα στις απαιτήσεις μιας δυναμικής και αειφόρου εξέλιξης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

Η Μαρίνα Ηρακλείου θα καλύπτει μια επιφάνεια περίπου 390.000 m2 κατασκευασμένη στο μεγαλύτερο μέρος της εντός της θαλάσσιας ζώνη με χερσαίους χώρους που προσεγγίζουν τα 190.000 m2 και λιμενολεκάνη με 195.000 m2 . Τα βασικά εξωτερικά λιμενικά έργα αποτελούνται από τον προσήνεμο μώλο μήκους 1.370m, τον υπήνεμο μώλο μήκους 300m, κρηπιδώματα για την παραβολή σκαφών συνολικού μήκους 1.800m, κωπηλατοδρόμιο στην εκβολή του Γιόφυρου ποταμού μήκους περίπου 850m όπου θα εξυπηρετούνται όλες οι ναυταθλητικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά τις πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις προβλέπονται οικοδομικά τετράγωνα συνολικής επιφάνειας 30.000m2 m, οι οποίοι περιλαμβάνουν χώρους αναψυχής και πολιτισμού, κτίρια διοίκησης, ξενοδοχειακή μονάδα και καταστήματα.

Οι χώροι πρασίνου φτάνουν του 13.500 m2 , τα θεματικά πάρκα προσεγγίζουν τα 13.500m2 ενώ οι ελεύθεροι χώροι μεταξύ των οποίων οι συγκοινωνιακές υποδομές αγγίζουν τις 145.000 m2.

Για την οδική σύνδεση του λιμένα προβλέπεται νέα πεζογέφυρα μήκους 180m.

Η δυναμικότητα της Μαρίνας προσεγγίζει τα 1.000 σκάφη διαφόρων ειδών και οι θέσεις στάθμευσης για τους επισκέπτες θα υπερβαίνει τις 1.500 θέσεις.

Δείτε αναλυτικά το έργο εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize