Breaking News

Ηράκλειο – Παράταση προθεσμίας για το σεμινάριο: «Φαρμακευτικά Φυτά – Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην Επιστήμη»

Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης οργανώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης με τίτλο: «Φαρμακευτικά Φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην Επιστήμη».

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Π.Κ.  σε συνεργασία με το  Τμήμα Χημείας Π.Κ,  τo Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και τη Δ/νση Αγροκτήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Χρόνος

Το σεμινάριο προβλέπει δια ζώσης διδασκαλία 27 ωρών, εργαστηριακή εκπαίδευση, εκπαιδευτική εκδρομή και εξέταση για πιστοποίηση. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό  Βοτανικό Κήπο και στη μητρική φυτεία των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στο Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη πεδίου στη φύση.

Στις 4 Δεκεμβρίου  ελεύθερη παρακολούθηση διάλεξης.

Απουσία γίνεται δεκτή για περιορισμένο αριθμό ωρών και για σπουδαίο λόγο.

Διδάσκοντες:

Στο σεμινάριο συμμετέχουν ως διδάσκοντες μέλη από: την Ιατρική Σχολή και το Μουσείο Ιατρικής, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ,  το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. και Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Εκπαιδευόμενοι

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείων, πτυχιούχους Α.Ε.Ι Επιστημών Υγείας, Τμημάτων Φυσικών επιστημών, γεωπονίας, ειδικό εκπαιδευτικό και τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό των Α.Ε.Ι  καθώς και  εκπαιδευτικούς .

Επίσης μπορεί να γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι Λυκείου με συναφή στο αντίστοιχο πεδίο εργασιακή εμπειρία,  επαγγελματική απασχόληση η εστιασμένη απασχόληση καθώς  σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών ή ή επιστημών.

Σε κάθε περίπτωση θα συνεκτιμάται η συνάφεια με το αντικείμενο.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, θα γίνει επιλογή με βάση το βιογραφικό σημείωμα ή και σε δεύτερο στάδιο συνέντευξη εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Εκπτωτική πολιτική προβλέπεται για τα μέλη της Ακ. Κοινότητας ΠΚ (20%)  φοιτητές (30%) . ΟΙ μεταπτυχιακοί φοιτητές υπάγονται στην έκπτωση των μελών της ακ. Κοινότητας. (20%)

Η έκπτωση δεν είναι αρθροιστική για εκείνους που ανήκουν σε άλλες εκπτωτικές κατηγορίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγονται, θα κληθούν σε επόμενο χρόνο να αποστείλουν η να καταθέσουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα .

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2019 – 4 Νοεμβρίου 2019

Η Προθεσμία παρατείνεται για τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.π.μ

Η αίτηση υποβάλλεται στην έντυπη φόρμα στο τέλος του εντύπου : http://museum.med.uoc.gr/mouseioanakoinwseis.php

με fax (2810542115) ή και αυτοπροσώπως στην Ιατρική Σχολή, Μουσείο Ιατρικής ( τηλ. 2810 394 810, M. Tσαγκαράκη)

Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά στις 18 Νοεμβρίου 2019

Τα δίδακτρα καταβάλλονται έως τις 20 Νοεμβρίου για το Σεμινάριο σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Φαρμακευτικά Φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην Επιστήμη

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Π.Κ και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τo Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και τη Δ/νση Αγροκτήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γιάννης Μουζάς, Δ/ντής του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης

Χρόνος

Το σεμινάριο προβλέπει δια ζώσης διδασκαλία 27 ωρών, εργαστηριακή εκπαίδευση, εκπαιδευτική εκδρομή και εξέταση για πιστοποίηση. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό Βοτανικό Κήπο και στη μητρική φυτεία των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στο Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη πεδίου στη φύση. Στις 4 Δεκεμβρίου ελεύθερη παρακολούθηση διάλεξης.

Εκπαιδευόμενοι

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείων, πτυχιούχους Α.Ε.Ι Επιστημών Υγείας, Τμημάτων Φυσικών επιστημών, γεωπονίας, εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό των Α.Ε.Ι συναφών επιστημών η εξειδίκευσης.

Επίσης σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών ή και σε αποφοίτους Λυκείου με συναφή στο αντίστοιχο πεδίο εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική απασχόληση.

Πιστωτικές μονάδες ΕCTS: 4, ΕCVET;6

Εξετάσεις

 Μετά το πέρας του σεμιναρίου προβλέπονται εξετάσεις με τη μορφή κατ΄οικον τεστ- εργασίας.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης των εξετάσεων χορηγείται πιστοποιητικό από το ΚΕΔΙΒΜ.

Σάββατο 23 Νοέμβρη , χώρος: Μουσείο Ιατρικής
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.00- 10.15

10.15-11.00

Προσέλευση, εγγραφή

Καλωσόρισμα, Παρουσίαση του Μουσείου Ιατρικής

Γιάννης Μουζάς

Β. Καμπουρέλλη, Μ.Τσαγκαράκη

11:00-12.00 Αρωματικά φυτά της Κρήτης: από την ιστορική παράδοση και τη λαογραφία στο εργαστήριο και την κλινική μελέτη: τι μάθαμε και ποιες οι προοπτικές στην

εκπαίδευση, στην έρευνα και στη φαρμακευτική αγορά.

Χ. Λιονής
12:00-13:00 Από τα φαρμακευτικά φυτά στα φάρμακα: μια πορεία στον χρόνο Mαριάννα Kαραμάνου
13:00-14:00

Γεύμα, Ιατρική Σχολή

14:00-15:00 Αλκοόλ: ένα ιδιαίτερο προϊόν. Ι. Μουζάς
15:00-16:00 Ουσίες με εθιστική δράση φυτικής προέλευσης Μανώλης Τζατζαράκης
16:00-17:00 Από την ανόργανη ύλη στην οργανική και από το βότανο στο φάρμακο. Αντώνης Μαργαρίτης
Κυριακή 24 Νοέμβρη , χώρος: Μουσείο Ιατρικής και Τμήμα Χημείας Π.Κ
ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10:00-11:00 H Εξερεύνηση της Γενετικής Βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με τη Βιοτεχνολογία μπορεί να oδηγήσει στην παραγωγή Αρωματικών/Φαρμακευτικών φυτών πλούσιων σε βιοδραστικά μόρια Άγγελος Κανελλής
11:00- 12:00 H Εξερεύνηση της Γενετικής Βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με τη Βιοτεχνολογία μπορεί να oδηγήσει στην παραγωγή Αρωματικών/Φαρμακευτικών φυτών πλούσιων σε βιοδραστικά μόρια Άγγελος Κανελλής
12:00- 13:00 Τα φυτικά προϊόντα και η μορφοποίηση τους με βάση τη σύγχρονη Φαρμακευτική τεχνολογία Κ. Δεμέτζος
Γεύμα – μπουφές
14.00-15.00 Workshop. Διαδραστικό σεμινάριο με τίτλο:

«Παρασκευή και σταθερότητα γαλακτωμάτων και εναιωρημάτων».

Κ. Δεμέτζος
15:00-16:00 Μέθοδοι παρασκευής αιθέριων ελαίων. Η έρευνα στον τομέα M.Στεφανάκης

/X.Κατερινόπουλος

16:00-17:00 Επίδειξη εργαστηριακών τεχνικών παρασκευής αιθερίων ελαίων Κτίριο Χημείας Μ.Στεφανάκης

/X.Κατερινόπουλος

Σάββατο 30 Νοέμβρη,χώρος: ΜΟΥΣΕΙΟ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

9:30-11:30

Επίσκεψη στο Βοτανικό Εκπαιδευτικό Κήπο και στη μητρική φυτεία των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών του Αγροκτήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Παρουσίαση αυτοφυών και ενδημικών φυτών της Κρήτης και χρήσεις αυτών.

Ε.Χριστοφορίδη

12:00-13:00

Φαρμακοθρεπτική αξία των λαχανευόμενων φυτών

Ζ. Κυπριωτάκης

13:00- 14:00 Μετάβαση στην Ιατρική Σχολή

Γεύμα, Κυλικείο Ιατρικής Σχολής

14:00- 15:00

Γνωριμία με τα εδώδιμα αυτοφυή της Κρήτης:

Α. Ψαρουδάκη

15:00- 16:00

Στοιχεία Βοτανικής, Ανατομίας και Μορφολογίας των φαρμακευτικών φυτών. Στοιχεία καλλιέργειας των κυριότερων φαρμακευτικών φυτών της Κρήτης.

Θ. Βραχνάκης

16:00 – 16:30

Γευσιγνωσία εδώδιμων αυτοφυών φυτών και αφεψημάτων. Ενημέρωση για τις ευεργετικές τους ιδιότητες.

Θ. Βραχνάκης

Α.Ψαρουδάκη

Ε.Χριστοφορίδη

Εκπαιδευτική εκδρομή : 7 Δεκέμβρη 2019, Μανώλης Αβραμάκης, ΜΦΙΚ
Τετάρτη 4 Δεκέμβρη 2019, 19.οο μμ, Επιμελητήριο Ηρακλείου

Ελεύθερη παρακολούθηση της διάλεξης του κ. Μανέτα, Ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

«O τρόπος ζωής των φυτών και τι μπορεί να μας διδάξει»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize