Μία υπόθεση που παγώνει το αίμα ερευνά η Ασφάλεια Αττικής.