Την ικανοποίησή τους για την θετική αυτή εξέλιξη εξέφρασαν οι διοργανωτές, καθώς και οι εκπρόσωποι των  ιδρυμάτων των Χανίων, στα οποία πηγαίνουν τα χρήματα από το Santa Run.

Εκπρόσωπος Santa Run και εκπρόσωποι ιδρυμάτων Χανίων
Watch this video on YouTube.