Breaking News

Ακυρώθηκε η χρηματοδότηση για το οδικό έργο Γεροπόταμος – Εξάντης του ΒΟΑΚ

 • Ο προγραμματισμός του Υπουργείου για τον νέο ΒΟΑΚ τίθεται ως αιτιολογία

 • Επιρρίπτονται ευθύνες στους υποψήφιους εργολήπτες

Πρόκειται για την επιβεβαίωση ενός «προαναγγελθέντος θανάτου». Το μεγάλο και σημαντικό έργο αναβάθμισης και βελτίωσης του τμήματος Γεροπόταμος – Εξάντης δεν θα γίνει. Την περασμένη Τετάρτη ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε την ακύρωση της χρηματοδότησης του έργου που ήταν 63.500.000 ευρώ καθώς και τον σχετικό διαγωνισμό.

Το αρμόδιο υπουργείο επιρρίπτει τις ευθύνες στους εργολάβους που συμμετείχαν στην σχετική διαδικασία καθώς όπως υποστηρίζει δεν είχαν την απαιτούμενη εργοληπτική ικανότητα ή την έχασαν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προτίθεται να προβεί στην κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή και στο τμήμα Γεροπόταμος – Εξάντης, το οποίο είχε αποφασιστεί να κατασκευαστεί ως τετράιχνη οδός με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει για το ζήτημα του νέου σχεδιασμού για τον Β.Ο.Α.Κ. επισημαίνοντας τα εξής:

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του Β.Ο.Α.Κ. είναι επιβεβλημένη για:

 • Την υλοποίηση των προβλέψεων του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά την ολοκλήρωση του σχεδιαζόμενου δικτύου οδικών αξόνων, λιμανιών και αεροδρομίων εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου, έως το 2030.
 • Την υλοποίηση του πρώτης προτεραιότητας έργου χερσαίων μεταφορών όπως καταγράφεται στην απόφαση «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
 • Την ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της χώρας στο οποίο υπάγεται και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
 • Τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών της Κρήτης.
 • Τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών της οδού.
 • Την αναβάθμιση του νησιού σε διεθνή μεταφορικό κόμβο.
 • Την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση γρήγορων και ασφαλών μετακινήσεων, την μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας του νησιού.

Επίσης τονίζει, ότι βασικός στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να επιτύχει τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση ΒΟΑΚ στο τμήμα «Χανιά- Άγιος Νικόλαος», με οικονομικά συμφέροντες όρους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και με ορθολογικό και αποδεκτό επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αντικειμενικά μπορούν να τους διαχειριστούν αποτελεσματικότερα και με αμοιβαία επωφελείς όρους, υπό τη θεώρηση ενός συνολικού κόστους της τεχνικής διάρκειας ζωής του Έργου.

Βασική επιδίωξη της προετοιμασίας και της ίδιας της διαδικασίας ανάθεσης των επί μέρους συμβάσεων υλοποίησης του συνολικού Έργου είναι να προκύψουν επί μέρους έργα χρηματοδοτήσιμα (βαηΚαβίθ) και βιώσιμα προς όφελος όλων των συμβαλλομένων μερών, με χαρακτηριστικά σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου με ελάχιστη ταχύτητα μελέτης 100 χλμ/ώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητα του συνολικού Έργου, τη νομική και χρηματοοικονομική οργάνωσή του και προκειμένου να οριστούν τα βέλτιστα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Δημοσίου, το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε να οργανώσει την δομή των συμβάσεων υλοποίησης του συνολικού έργου Χανιά – Άγιος Νικόλαος ως εξής:

 1. Για το Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο να προκηρυχθεί ανάθεση σύμβασης παραχώρησης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ”
 2. Για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη να προκηρυχθεί ανάθεση σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ με τίτλο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ για το έργο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.
 • Για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος να προκηρυχθεί ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Κατασκευή, του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη.

Ειδικότερα, το έργο του ΒΟΑΚ στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο κρίνεται ως απόλυτης προτεραιότητας και ιεράρχησης από πλευράς οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και σπουδαιότητας στη στρατηγική μεταφορών της Κρήτης σε συνδυασμό και με τις λοιπές σχεδιαζόμενες υποδομές μεταφορών (νέο αεροδρόμιο Καστελίου, αναβάθμιση αεροδρομίου Χανίων).

Δεδομένων αφενός των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για την υλοποίηση του υπόψη έργου του ΒΟΑΚ στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, και αφετέρου των περιορισμένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, καθώς και της ιεράρχησης του έργου ως έργο άμεσης προτεραιότητας από την πολιτική ηγεσία, το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρησης και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο» θα προωθηθεί προς υλοποίηση με κύρια χρηματοδότηση από κεφάλαια που θα εξασφαλίσει ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση ως έργο παραχώρησης. Η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί ήδη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize