Τότε σχηματίστηκε μια ανθρώπινη αλυσίδα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει ούτε το σκυλάκι, αλλά ούτε και αυτοί που συμμετείχαν στη διάσωσή του.

Δείτε το πανέμορφο βίντεο: