Breaking News
Αρχική / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΛΛΑΔΑ / Ψήφισμα – Αγωνιστικό μέτωπο των εργαζομένων στα ΜΜΕ

Ψήφισμα – Αγωνιστικό μέτωπο των εργαζομένων στα ΜΜΕ

Με πρω­το­βου­λία της ΕΣΗΕΠΗΝ πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στην Πάτρα ευρεία σύσκεψη των προ­ε­δρείων της ΠΟΕΣΥ, των Ενώ­σεων Συντακτών, των Ενώ­σεων Προσωπικού και Τεχνικών Τύπου καθώς και των δημο­σιο­γρα­φι­κών ασφα­λι­στι­κών Ταμείων, με θέμα τις εξε­λί­ξεις στο Ασφα­λι­στικό. Κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης συμφωνήθηκαν:

1.Η κοινή αγω­νι­στική στάση για τη δια­τή­ρηση του Αγγε­λιο­σή­μου και την επέ­κτασή του στο διαδίκτυο.

2.Η διεκ­δί­κηση της αυτο­νο­μίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ως προ­ϋ­πό­θεση για την υπε­ρά­σπιση της ανε­ξαρ­τη­σίας της δημο­σιο­γρα­φι­κής λει­τουρ­γίας και τη δια­σφά­λιση του αγα­θού της ενημέρωσης.

3. Η υπε­ρά­σπιση του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ ως αυτο­διοι­κού­με­νων φορέων υπο­χρε­ω­τι­κής κοι­νω­νι­κής ασφάλισης.

4. Η συγκρό­τηση Συντονιστικής Επι­τρο­πής για την επε­ξερ­γα­σία κοι­νών θέσεων και προ­τά­σεων με στόχο την υλο­ποί­ηση των παρα­πάνω θέσεων και προς την κατεύ­θυνση της ασφα­λι­στι­κής διεύ­ρυν­σης των παρα­πάνω Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.

5.Αυτές οι θέσεις του κλά­δου συγκρο­τούν τις απα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για έναρξη δια­λό­γου άμεσα με την κυβέρ­νηση, στο πλαί­σιο του αγώνα για τη διά­σωση των ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων και των συντα­ξιού­χων της Ενημέρωσης.

6. Να ασκη­θούν όλες οι ενδε­δειγ­μέ­νες νομι­κές ενέργειες.

Η σύσκεψη επα­να­βε­βαί­ωσε τις πάγιες θέσεις των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ για υπε­ρά­σπιση και διεκ­δί­κηση κλα­δι­κών ΣΣΕ ‚ κατο­χύ­ρωση του δικαιώ­μα­τος στη μισθωτή εργα­σία και προ­ά­σπιση των συν­δι­κα­λι­στι­κών ελευθεριών.

Επί­σης, χαι­ρε­τί­στηκε ο πρώ­τος χρό­νος επα­να­λει­τουρ­γίας της ΕΡΤ, που συμ­βο­λί­ζει τον αγώνα των εργα­ζο­μέ­νων και της κοι­νω­νίας για υπεύ­θυνη ενη­μέ­ρωση. Όμως ο αγώ­νας για δημό­σια ραδιο­τη­λε­ό­ραση ανοι­χτή στην κοι­νω­νία, απαι­τεί την πλήρη δια­σφά­λιση των εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των και άμεση υπο­γραφή ΣΣΕ.

ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΘΕΣΤΕ-Ε,

ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ,ΕΤΗΠΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize