Προτεραιότητα για το Υπουργείο η προώθηση και ολοκλήρωση των έργων της Κρήτης

Προτεραιότητα για το Υπουργείο η προώθηση και ολοκλήρωση των έργων της Κρήτης, τόνισε ο Υπουργός ΥΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης σε συνέντευξη του στην ΕΡΑ Χανίων

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε χθες απόφαση έγκρισης ανάθεσης, με την οποία δίνει οριστική λύση για την επανεκκίνηση και την ολοκλήρωση της κατασκευής του πολύπαθου έργου «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά – Καστέλλι» του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), συνολικού μήκους 15,7 χιλιομέτρων.

Η σύμβαση ολοκλήρωσης της κατασκευής του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρα υπογράφεται τις επόμενες ημέρες και αρχίζουν άμεσα οι νέες κατασκευαστικές εργασίες, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης συνολικά 30 μηνών. Το νευραλγικό αυτό οδικό έργο θα παραδοθεί σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές στους κατοίκους του νομού Ηρακλείου και τους πολίτες της Κρήτης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου.

Οι πολίτες της Κρήτης βεβαίως γνωρίζουν καλά, βιώνοντας τους κινδύνους και τις συνέπειες, ότι στο συγκεκριμένο έργο έχουν προηγηθεί εμπλοκές, καθυστερήσεις και παλινωδίες, άνω των οκτώ προηγούμενων ετών, με μεγάλη ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη στην ΕΡΤ Χανίων, ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης.

555Ο χάρτης με τα σημεία που δείχνονται τα διάσπαρτα κενά των προηγούμενων έργων, φανερώνει τις κατασκευαστικές εμπλοκές και τις προφανείς διαχειριστικές ευθύνες των εμπλεκομένων στα δύο έργα. Γνωρίζουν επίσης όλοι οι πολίτες ότι οι συμμετέχοντες στις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος, που ναρκοθέτησαν και οδήγησαν σε πλήρες αδιέξοδο το συγκεκριμένο έργο, επιχείρησαν και από τη θέση της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης να δημιουργήσουν εντυπώσεις και νέα αδιέξοδα. Μάλιστα, όχι μόνον δε συνέβαλαν στην προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης και του ΥΠΟΜΕΔΙ να δώσει οριστική, νόμιμη και αποτελεσματική λύση στη κατασκευή του έργου αλλά επιδόθηκαν τους τελευταίους μήνες εντός και εκτός Βουλής, σε κορόνες πολιτικής υποκρισίας και διαχειριστικής συγκάλυψης των γκρίζων πεπραγμένων τους.

Για να επιτευχθεί η τελική λύση ανάθεσης του έργου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, αντιμετώπισε προηγουμένως και επίλυσε με απόλυτη τήρηση των κανόνων της νομιμότητας, της διαφάνειας και της υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος ένα μεγάλο πλήθος σύνθετων νομικών, τεχνικών, κατασκευαστικών οικονομικών και άλλων προβλημάτων.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι:

Οι εμπλοκές του παρελθόντος

Το έργο είχε προωθηθεί στο παρελθόν αρχικά με δύο και εν συνεχεία με μία τρίτη «εργολαβία-σκούπα», ως εξής:

1η Εργολαβία : Κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990 έως Χ.Θ. 37+900) με ποσό σύμβασης 58.337.560,61 €. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 14/2/2007. Σήμερα το έργο αυτό μήκους 7,9 χλμ είναι ολοκληρωμένο.
2η Εργολαβία : Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990) με ποσό σύμβασης 58.373.507,54 €. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 16/1.2008. Το έργο αυτό συνολικού μήκους 7,8 χλμ, λόγω σοβαρών γεωτεχνικών προβλημάτων και κατολισθήσεων που παρουσιάστηκαν σε όλο το μήκος του , δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου.
3η Εργολαβία: Για την ολοκλήρωση κατά βάση της δεύτερης εργολαβίας (χωματουργικά, κατασκευή οδοποιίας, τεχνικά έργα σήραγγες, γέφυρες κα) και για την ολοκλήρωση συμπληρωματικών έργων της πρώτης εργολαβίας έγινε δημοπράτηση τρίτης εργολαβίας. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε στις 9/12/2014. Δεν έγινε δυνατή το διάστημα που μεσολάβησε η υπογραφή σχετικής σύμβασης, λόγω προσφυγών και δυσεπίλυτων νομικών κωλυμάτων.

Ο ναρκοθετημένος διαγωνισμός

Συγκεκριμένα έγιναν καταγγελίες κατά του σχετικού διαγωνισμού, που είχε διενεργηθεί από την προηγούμενη συγκυβέρνηση και ειδικότερα κατά της εταιρίας που είχε επιλεγεί ως προσωρινός μειοδότης του έργου.

Ειδικότερα:

Α) H καταγγελία αφορά σε μη έγκυρη φορολογική ενημερότητα βάσει της οποίας εξεδόθη η από 31-3-2014 ενημερότητα πτυχίου για τη συμμετοχή της εταιρίας που είχε επιλεγεί ως προσωρινός μειοδότης και το έργο Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά.*
Β) Kατόπιν καταγγελίας για μη έγκυρη φορολογική ενημερότητα, η Γενική Γραμματεία Εσόδων την 6-4-2015 συνέστησε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου (Δ/νση Μητρώων) να γίνει έλεγχος μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιβεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναφορικά με την εγκυρότητα της φορολογικής ενημερότητας.
Γ) Από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΓΓΠΣ, προέκυψε ότι η φορολογική ενημερότητα δεν ήταν έγκυρη, διότι ανευρέθη ότι δεν είχε εκδοθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα.
Δ) Με αυτά τα δεδομένα ακολούθησαν οι παρακάτω ενέργειες και διαδικασίες:
1. την 8-7-2015 η υπηρεσία κίνησε τη πειθαρχική διαδικασία κατά της εταιρείας. Διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Και εξέδωσε σχέδιο ανάκλησης της ενημερότητας πτυχίου που εξέδωσε για την ως άνω εταιρεία, καθόσον αυτή στηριζόταν σε μη έγκυρη φορολογική ενημερότητα.
Ε)Την 20-11-2015 το σχέδιο αυτό παραπέμφθηκε ως προς τα νομικά θέματα που εγείροντο (μερική ή ολική ανάκληση ενημερότητας πτυχίου) στο Ν.Σ.Κ.
Στ) Το Ν.Σ.Κ. εξέδωσε γνωμοδότηση και η υπηρεσία την διαβίβασε στο γραφείο υπουργού την 14-12-2015 για την αποδοχή της.
Ζ) Η αποδοχή της πραγματοποιήθηκε την 5-1-2015 και βάσει αυτής η υπηρεσία εξέδωσε πράξη ανακλήσεως της ενημερότητας πτυχίου.
Λύση διαφάνειας και νομιμότητας
Από το ΥΠΟΜΕΔΙ δόθηκε λύση νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Πιο συγκεκριμένα:
Οι χρόνοι ανταπόκρισης και οι ενέργειες του ΥΠΟΜΕΔΙ και της διοίκησης του Υπουργείου ήταν άμεσες, ιδίως σε τόσο σοβαρά θέματα. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν γίνει τόσο σοβαρές καταγγελίες, που ουσιαστικά επηρέαζαν το κύρος του αποτελέσματος των διαγωνισμών δύο μεγάλων έργων, πριν τη υπογραφή των συμβάσεών τους.
Η υπογραφή των συμβάσεων χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο του βάσιμου των καταγγελιών θα ήταν παράνομη και θα επέσυρε σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος των υπαλλήλων που παρέβησαν το καθήκον τους προ της ολοκλήρωσης της έρευνας των καταγγελιών να υπογράψουν τη σύμβαση.
Διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον και αποτράπηκε ζημιά του δημοσίου. Και τούτο διότι, αν είχε προχωρήσει η υπογραφή των συμβάσεων και εν συνεχεία αποδεικνυόταν το βάσιμο των καταγγελιών, τότε πρώτα θα έπρεπε να γίνει διάλυση της σύμβασης του έργου, μάλιστα με πιθανή αποζημίωση του αναδόχου και εν συνεχεία επαναδημοπράτησή του.
Η απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, η οποία ελήφθη σε προσυμβατικό στάδιο κατοχυρώνοντας απολύτως τη νομιμότητα του διαγωνισμού και το συμφέρον του δημοσίου προβλέπει ανάκληση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και κατακύρωση του στο δεύτερο μειοδότη.

Χανιά: Ευοίωνες εξελίξεις για τον ΒΟΑΚ – Κοινό μέτωπο Υπουργείου Μεταφορών – Περιφέρειας

Ραντεβού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να προχωρήσει η συμφωνία για την χρηματοδότηση του Βορειου Οδικού Αξονα προγραμματίζουν υπουργείο Υποδομών και Περιφέρεια Κρήτης!

Ο υπουργός κ. Σπίρτζης ανακοίνωσε ουσιαστικά χθες στον περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη ότι η πολιτική ηγεσία συμφωνεί με την πρόταση της Κρήτης για να γίνει ο ΒΟΑΚ χωρίς διόδια και με ρήτρα διαθεσιμότητας, ενώ ταυτόχρονα το υπουργείο υλοποίησε τη δέσμευσή του για χρηματοδότηση του έργου της Μεσαράς ώστε να τελειώσει ο πολύπαθος δρόμος. “Είχαμε μία από τις πολλές συναντήσεις συνεργασίας με τον κύριο Περιφερειάρχη. Τον ενημέρωσα και για την εξέλιξη του διαγωνισμού για Μεσαρά. Υπογράφηκε η 3η εργολαβία, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το έργο και αυτή είναι η απάντηση σε όλους τους κινδυνολόγους, που είχαν ευθύνες στο παρελθόν για το συγκεκριμένο έργο και για τις ελλιπείς υποδομές της Κρήτης. Ήθελαν να δημιουργήσουν άλλες εντυπώσεις στον Κρητικό λαό. Σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθούν επίσης οι διαδικασίες για την ανάθεση του έργου οδοποιίας Εξάντη – Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Προχωράει το έργο για την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και εργαζόμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια για την ωρίμανση και την υλοποίηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όπως έχουμε δεσμευτεί. Τα έργα αυτά είναι αναγκαία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Κρήτης και τις ανάγκες των Κρητικών, που έχουν βαρεθεί τα λόγια και τις υποσχέσεις και πρέπει να δουν συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένα έργα να υλοποιούνται.” τόνισε ο υπουργός.

445

Από την πλευρά του ο κ. Αρναουτάκης επεσήμανε:

“Έχουμε το θετικό αποτέλεσμα, ότι επιτέλους ο δρόμος προς την Μεσαρά, ένα πάγιο αίτημα, όλων των κατοίκων της Μεσαράς βρίσκει την λύση και βρίσκει την λύση με την υπογραφή από τον κύριο Υπουργό της ένταξης του έργου και την υπογραφή με τους αναδόχους για να προχωρήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα. Επίσης μετά από τις συναντήσεις που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα προχωράει και η υπογραφή της σύμβασης για το Εξάντη – Πάνορμο και όπως γνωρίζεται το έργο Γούρνες και Χερσόνησο προχωράει ικανοποιητικά με τους αναδόχους των έργων. Παράλληλα, έχουμε δεσμευτεί για την οδική ασφάλεια για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, που ήδη είναι και οι πρώτες μελέτες έτοιμες και πιστεύουμε ότι το επόμενο τρίμηνο θα μπορούν να δημοπρατηθούν. Ένα έργο, που θα ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια και επίσης για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, που δεν είναι άλλο από τον ΒΟΑΚ του νησιού μας, που με την πρόταση που έχουμε καταθέσει πρέπει να ωριμάσουν οι μελέτες και να γίνει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο και επαναλαμβάνω και πάλι χωρίς διόδια. Είναι θετικός ο Υπουργός πάνω σε αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλος παράλληλος δρόμος για να πάει ο επισκέπτης ή ο κάτοικος του νησιού από το ένα άκρο στο άλλο. Εμείς έχουμε εβδομαδιαία συνεργασία, τόσο με τον κύριο Υπουργό, όσο και με τα στελέχη του Υπουργείου, μέχρι να δούμε τις τελικές υπογραφές και σήμερα είναι μια θετική εξέλιξη για την Κρήτη, για την κοινωνία της Μεσαράς, που τόσα χρόνια περίμενε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κ. Σπίρτζη και οι μεγάλες ευχαριστίες θα είναι με τον ΒΟΑΚ που είναι ένα αίτημα όλων των κατοίκων του νησιού μας.”

Αποκλειστική Συνέντευξη του Υπουργού στην εκπομπή «Καρφιά και Σχόλια» με την Κατερίνα Πολύζου

Προωθείται η ολοκλήρωση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) τόνισε ο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΑ Κρήτης και τη δημοσιογράφο κ. Κατερίνα  Πολύζου. Ο κ. Σπίρτζης είπε χαρακτηριστικά, ότι « ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο και ότι συγκαταλέγεται στις προτάσεις που έχουν σταλεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο πακέτο Γιουνκέρ». Με αφορμή το γεγονός ότι ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης έδωσε οριστική λύση για την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του πολύπαθου οδικού έργου Ηράκλειο-Μεσαρά, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις για το σύνολο των έργων της Κρήτης, ο κ. Σπίρτζης τόνισε ότι:  «Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε δώσει στον ελληνικό λαό και τους Κρητικούς. Η Κρήτη είναι μία περιοχή που είναι ριγμένη στις υποδομές της, για αυτά που έχει προσφέρει στη χώρα.  Κι αυτά δεν είναι υποσχέσεις. Το δείχνουμε με συγκεκριμένα έργα».

Ολόκληρη η συνέντευξη έχει ως εξής:

Δημοσιογράφος: Επιτέλους η γη κινείται, θα μπορούσε να είναι ο υπότιτλος της θεματικής που θα προσεγγίσουμε αμέσως με καλεσμένο μας τον υπουργό υποδομών, μεταφορών και δικτύων τον κ. Χ. Σπίρτζη. Καλή σας ημέρα κ. υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλημέρα από την Κρήτη.
Υπουργός: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους.
Δημοσιογράφος:  Λοιπόν, κ. υπουργέ επιτέλους κάτι ευχάριστο, ένα έργο το οποίο είχε ουσιαστικά απενταχθεί από την προένταξή του στο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ, κινδύνευε να χαθεί και είναι ένα έργο κρίσιμο αφού αφορά στον βόρειο οδικό άξονα και τον δρόμο Πάνορμο – Εξάντη. Ψάχνατε μία πολιτική ουσιαστικά λύση, τη βρήκατε, τα καταφέρατε, έπεσαν υπογραφές.
Υπουργός: Ναι, ψάχναμε μία διαδικαστική λύση και σε αυτό και στο επόμενο έργο που αφορά τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Μία διαδικαστική λύση η οποία θα ήταν νόμιμη, δεν θα είχαμε άλλα προβλήματα στην εξέλιξη του έργου και του διαγωνισμού, γιατί αυτά που παραλάβαμε κυρία Πολύζου ήταν έργα που ήταν πραγματικά κολλημένα, ήταν ένα σύστημα δημοσίων έργων που το μόνο που δεν εξυπηρετούσε ήταν το δημόσιο συμφέρον και τον πολίτη και πολλές εξαγγελίες, πολλά λόγια, χωρίς ουσιαστικό έργο για τους πολίτες. Στο συγκεκριμένο έργο είναι ο δρόμος που πηγαίνει στη Μεσαρά, είναι ένα έργο πραγματικά συνδεδεμένο με την παραγωγική ανασυγκρότηση της Κρήτης και με τον πρωτογενή τομέα. Ένα έργο που έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς με αυτά που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν βγάλει δύο διαγωνισμούς, δύο εργολαβίες, που αν δει κανείς το χάρτη με τα κενά που είχαν, τις κακοτεχνίες που είχαν, πραγματικά θα απορήσει πως είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια δημόσια έργα στη χώρα.
Δημοσιογράφος: Το έχουμε δει όμως αυτό το έργο κ. υπουργέ. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς και έχουν και δαπανηθεί ή και απωλεσθεί ποσά, λόγω της κακοδιαχείρισης και της ας το πούμε ήπια αδιαφορίας γύρω από το θέμα, της πολιτικής αμέλειας, ας το πούμε έτσι.
Υπουργός: Ναι. Ας το πούμε έτσι κομψά. Δεν είναι όμως το μόνο έργο που είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι πολλά έργα σε αυτή την κατάσταση. Είναι στο Ρέθυμνο, υπάρχουν δύο αντίστοιχα έργα, το ένα πολύ σύντομα θα το ξεκολλήσουμε και εκείνο για να μπορέσει να υλοποιηθεί, και το δεύτερο θα βρούμε πρόσθετη χρηματοδότηση επίσης για να ολοκληρωθεί. Είναι πρωτοφανές ακόμη και σε ένα έργο που είναι μία γέφυρα να σταματάει στη μέση η γέφυρα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πραγματικά δεν γίνονται πουθενά.
Δημοσιογράφος: Σταμάτησε στη μέση η γέφυρα; Μπορείτε να πείτε στον κόσμο, στους πολίτες που μας ακούνε πως γίνεται αυτό το μαγικό πράγμα στην Ελλάδα ;
Υπουργός: Ναι. Πως να γίνει. Όταν υπάρχει ένα σύστημα έργων το οποίο επιτρέπει και διαδικαστικά αλλά και στον τρόπο που προβλέπονται οι αμοιβές και στον τρόπο που προβλέπεται η επίβλεψη, να παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, καταλαβαίνετε πάρα πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς είμαστε αποφασισμένοι πρώτον να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε δώσει στον ελληνικό λαό και στους Κρητικούς. Η Κρήτη είναι μία περιοχή που είναι ρηγμένη για τις υποδομές της, για αυτά που έχει προσφέρει στη χώρα και αυτά δεν είναι υποσχέσεις. Το δείχνουμε με συγκεκριμένα έργα παρότι πολλοί από αυτούς που έχουν ευθύνες για την προηγούμενη περίοδο, σε πολιτικό επίπεδο, κινδυνολογούν λέγοντας ότι δεν θα ολοκληρωθούν τα έργα, έχουν σταματήσει τα έργα, έχουν απενταχθεί τα έργα και δεν θα γίνουν, διαγράφοντας όλη την ιστορία και τις ευθύνες που είχαν μέχρι σήμερα.
Δημοσιογράφος: Κύριε Σπίρτζη δεν ξέρω, καλά, δεν θέλω να ασχοληθούμε με το σκέλος των πολιτικών και πιθανώς ποινικών ευθυνών, γιατί είναι ένα πολύ τεράστιο πεδίο αυτό στην Ελλάδα για να το κουβεντιάσουμε σήμερα, θα ήθελα όμως να μας πείτε κύριε υπουργέ πως μπορεί γιατί, είχατε, ήταν μια μέρα πολύ γεμάτη χθες για την Κρήτη, είχατε μια συνάντηση και με τον κ. Αρναουτάκη ο οποίος συμφωνήθηκε μέσα σε ένα κοινό μέτωπο περιφέρειας και υπουργείου να γίνει μία επαφή εκ νέου με την τράπεζα ευρωπαϊκών επενδύσεων προκειμένου να ξεκλειδώσει και ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
Υπουργός: Ναι. Κυρία Πολύζου δεν έχουμε σταματήσει με την περιφέρεια Κρήτης και με τους φορείς της Κρήτης να συνεργαζόμαστε. Μάλιστα έχω κατέβει τρεις φορές, είχαμε στενή συνεργασία και με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και με τον δεύτερο. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έχουμε έναν προγραμματισμό για τα έργα που βρήκαμε κολλημένα και στην κατάσταση που τα βρήκαμε σαν το δρόμο της Μεσαρά, το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι ανεξάρτητα από το μεγάλο έργο και την προετοιμασία που κάνουμε που είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, πρέπει να βελτιωθεί άμεσα η κατάσταση σε συγκεκριμένα σημεία του βόρειου οδικού άξονα και σε συνθήκες οδικής ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν. Δεν μπορεί να χάνεται κόσμος, συμπολίτες μας κάθε μέρα από ατυχήματα που γίνονται. Επομένως εκεί πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε. Έχουμε βρει τα χρήματα και πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί και αυτό. Είμαστε και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και το τρίτο είναι ο κοινός αγώνας που έχουμε να δώσουμε όλοι προκειμένου να ενταχθεί και να βρεθεί χρηματοδότηση για το έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης.
Δημοσιογράφος: Χωρίς διόδια όπως λέει ο κ. Αρναουτάκης. Με άλλα αντισταθμιστικά.
Υπουργός: Χωρίς διόδια και θα εξηγήσω το γιατί. Αυτό δεν θα γίνει σε μία λογική αν θέλετε παλαιοκομματικού τύπου για την Κρήτη. Η νησιωτική Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος σε σχέση με το κόστος και των προϊόντων που παράγει αλλά και των προϊόντων που πηγαίνουν εκεί. Είναι το μεταφορικό κόστος, τουλάχιστον το μεταφορικό κόστος. Έχουμε ζητήσει και θέτουμε σε όλες τις πολιτικές μας όποτε συναντιόμαστε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα ότι πρέπει να βρεθεί ένα ισοδύναμο μέτρο που να μπορεί να επιτρέπει στη νησιωτική περιοχή της χώρας να αναπτυχθεί, να εφαρμόσει τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε. Δεν μπορεί στη νησιωτική Ελλάδα οι δρόμοι να είναι, αν μη τι άλλο, να επιβαρύνουμε δηλαδή αυτό το κόστος, το  μεταφορικό κόστος των προϊόντων που παράγονται ή που πηγαίνουν προς τη νησιωτική Ελλάδα με ακόμη μεγαλύτερα βάρη σε σχέση με τα διόδια και την οδοποιία που θα γίνει εκεί. Και αυτό προσπαθούμε να εφαρμόσουμε σαν πολιτικοί και να το επεκτείνουμε. Άρα μακριά από εμάς οι λογικές και οι πολιτικές του παλαιοκομματισμού, ότι το κάνουμε επιλεκτικά για μια περιοχή. Το κάνουμε γιατί η νησιωτική Ελλάδα πρέπει να βρει πολλά ισοδύναμα για να είναι ανταγωνιστική, για να μπορεί να προχωρήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και η νησιωτική Ελλάδα.
 Δημοσιογράφος: Καλά, είναι λάθος εκατέρωθεν να λέμε γιατί γίνεται ένα έργο κάπου γιατί άλλα πράγματα εξυπηρετεί, άλλες ανάγκες.
Υπουργός : Σε σχέση με τα διόδια το λέω.
Δημοσιογράφος: Ναι το ξέρω αυτό που λέτε. Απλώς να συμπληρώσουμε ότι πρέπει να γίνονται έργα σύνδεσης της Ελλάδας με τον έξω κόσμο, έργα που διευκολύνουν την ασφάλεια πρώτον αλλά και ενισχύουν αυτό που λέμε προσβασιμότητα μέσω των μετακινήσεων άρα και επιχειρηματικότητα και συναλλαγές. Υπάρχει ένα πολύπλευρο όμως δράσεων κύριε υπουργέ μου αν μου δίνετε δύο ακόμα λεπτά, μια γενική έτσι προσέγγιση θέλω να κάνουμε, ένα πολύπτυχο δράσεων με έδρα τον ΒΟΑΚ που λέγεται δομές σε λιμάνια, σε δίκτυα άλλων μεταφορών, αεροπλοϊα κλπ. Υπάρχουν αιτήματα που έχουν να κάνουν με το υπουργείο σας, τα περίφημα υδροπλάνα τα οποία εγκαινίασε ο κ. Βουλγαράκης, το θυμάμαι σαν σήμερα, επί Κ. Καραμανλή και δεν υπάρχουν. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάτω από τόσο κρίσιμες πιέσεις και περικοπές η χώρα μας και σε αυτές τις προκλήσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύπτυχο, πολύπλευρο αναπτυξιακών δράσεων ;
Υπουργός: Ναι μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί παρά τις δυσκολίες που έχουμε. Αν έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μια συγκεκριμένη ιεράρχηση για τα έργα, αν έχουμε θεσμικά κατοχυρωθεί για να μην έχουμε όλο αυτόν τον άθλιο τρόπο που υλοποιούσαν τα έργα, αν δεν λέμε λόγια ότι εγκαινιάζουμε δρόμους και υδατοδρόμια αλλά ποτέ δεν θα τα δούμε οι Έλληνες πολίτες, άρα είναι αναποτελεσματικό σύστημα. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι. Πιστεύω ότι η Κρήτη θα αποτελέσει πρότυπο σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω του Κρητικούς, τους θεσμούς της Κρήτης, και το λέω αυτό γιατί η Κρήτη σε θεσμικό επίπεδο έχει σχέδιο. Δεν πάει κύμα το κύμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και για τις υποδομές που της λείπουν και για τους τομείς και τους τρόπους που μπορεί να πετύχουμε την οικοδόμηση μιας παραγωγικής δομής. Πιστεύω λοιπόν ότι με συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένη ιεράρχηση μπορούμε να βρούμε τους τρόπους και χρηματοδότησης και υλοποίησης αυτών των έργων.
Δημοσιογράφος: Θέλω κ. υπουργέ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μόνο μια τελευταία ερώτηση, πως προγραμματίζετε αυτό το κοινό μέτωπο σε σχέση με την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, θα υπάρξει επίσκεψη προφανώς και εκ νέου αίτημα, θα επικαιροποιηθεί το αίτημα της περιφέρειας μαζί με το υπουργείο;
Υπουργός: Έχει επικαιροποιηθεί το αίτημα της περιφέρειας προς το υπουργείο και το υπουργείο στις προτάσεις που έχει στείλει για χρηματοδότηση και ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ είναι και ο ΒΟΑΚ. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητες που έχουμε. Επομένως πιστεύουμε ότι με τη στενή συνεργασία που θα έχουμε το προσεχές διάστημα με την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, με την τεκμηρίωση που θα δώσουμε και εμείς και η περιφέρεια θα είναι πολύ επαρκής και η προετοιμασία και η ωρίμαση των έργων για να καταφέρουμε να το εντάξουμε εκεί. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε μία πολύ μεγάλη δουλειά που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, δηλαδή  να ξέρουμε ποια σημεία του βόρειου οδικού άξονα έχουν μελετηθεί, ποια βρίσκονται σε καθεστώς προετοιμασίας, δηλαδή έχει ανατεθεί η μελέτη ή προγραμματίζεται να ανατεθεί, και σε ποια δεν έχουμε τίποτα. Δεν ξέραμε ούτε αυτό. Αυτό έχει ολοκληρωθεί, επομένως μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα αδύνατα σημεία για να ωριμάσουμε αυτό το έργο, να ενταχθεί και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη διεκδίκηση υλοποίησής του με πολύ σημαντικά ποσοστά επιτυχίας.
Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω και για τον χρόνο που διαθέσατε και για την πολύτιμη πληροφόρηση, να είστε καλά, ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να συνεχίσετε να κινείτε τα νήματα όπως τα κινείτε μέχρι σήμερα γιατί είναι θεαματικός ο τρόπος που απεμπλέκετε έργα διασώζοντας πολύτιμους πόρους και ταυτόχρονα δίνοντας μία ελπίδα, μια προοπτική σε μία δύσκολη περίοδο για την πατρίδα. Να είστε καλά.
Υπουργός: Ευχαριστώ κυρία Πολύζου. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Κρήτη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize