Πρόγραμμα ποιμαντικών επισκέψεων του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου κατά την Ε΄ Εβδομάδα της Αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

(11 έ­ως 17 Α­πρι­λί­ου 2016)

programma megalis sarakostis

11 Α­πρι­λί­ου 2016, Δευ­τέ­ρα Ε΄ Ε­βδο­μά­δος των Α­γί­ων Νη­στει­ών

6:00 μ.μ.: Μέ­γα Α­πό­δει­πνον και Σύ­να­ξις των Ε­φη­με­ρί­ων της Ε΄ Αρ­χι­ε­ρα­τι­κής Πε­ρι­φε­ρεί­ας – Ι­ε­ρά Μο­νή Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Δι­σκου­ρί­ου.

 

12 Α­πρι­λί­ου 2016, Τρί­τη Ε΄ Ε­βδο­μά­δος των Α­γί­ων Νη­στει­ών

6:00 μ.μ.: Μέ­γα Α­πό­δει­πνον – Ι­ε­ρός Να­ός Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Λι­βά­δας Μυ­λο­πο­τά­μου.

 

13 Α­πρι­λί­ου 2016, Τε­τάρ­τη Ε΄ Ε­βδο­μά­δος των Α­γί­ων Νη­στει­ών

6:00 μ.μ.: Α­κο­λου­θί­α του Με­γά­λου Κα­νό­νος – Ι­ε­ρά Μο­νή Τι­μί­ου Προ­δρό­μου Α­τά­λης-Μπα­λή.

 

14 Α­πρι­λί­ου 2016, Πέμ­πτη Ε΄ Ε­βδο­μά­δος των Α­γί­ων Νη­στει­ών

7:30 μ.μ.: Μέ­γα Α­πό­δει­πνον – Ι­ε­ρός Να­ός Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Σω­μα­τά.

 

15 Α­πρι­λί­ου 2016, Πα­ρα­σκευ­ή Ε΄ Ε­βδο­μά­δος των Α­γί­ων Νη­στει­ών

7:00 μ.μ.: Ο Α­κά­θι­στος Ύ­μνος – Ι­ε­ρός Μη­τρο­πο­λι­τι­κός Να­ός των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

 

16 Α­πρι­λί­ου 2016, Σάβ­βα­τον Ε΄ Ε­βδο­μά­δος των Α­γί­ων Νη­στει­ών

6:00-8:40 μ.μ.: Παγ­κρή­τι­ος Θε­ο­λο­γι­κή Η­με­ρί­δα υ­πό την αι­γί­δα του Οι­κου­με­νι­κού Πα­τρι­αρ­χεί­ου με θέ­μα: «Η Α­γί­α και Με­γά­λη Σύ­νο­δος της Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σί­ας» – Αί­θου­σα Εκ­δη­λώ­σε­ων του Ι­ε­ρού Να­ού των Α­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

 

17 Α­πρι­λί­ου 2016, Κυ­ρι­α­κή Ε΄ Ε­βο­μά­δος των Α­γί­ων Νη­στει­ών (Ο­σί­ας Μα­ρί­ας της Αι­γυ­πτί­ας)

7:00 π.μ.: Όρ­θρος και Θεί­α Λει­τουρ­γί­α – Ι­ε­ρά Μο­νή Σω­τή­ρος Χρι­στού Κουμ­πέ πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός και Ο­μι­λί­α του Παν. Αρ­χιμ. Τι­μο­θέ­ου Πα­να­γι­ω­τά­κη, Η­γου­μέ­νου της Ι­ε­ράς Πα­τρι­αρ­χι­κής και Σταυ­ρο­πη­γι­α­κής Μο­νής Τι­μί­ου Σταυ­ρού Βω­σά­κου, με θέ­μα: «Ο­σί­α Μα­ρί­α η Αι­γυ­πτί­α – Λό­γος πε­ρί με­τα­νοί­ας» – Ι­ε­ρός Μη­τρο­πο­λι­τι­κός Να­ός των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

Α­πό την Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize