Αρχική / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΚΡΗΤΗ / ΗΡΑΚΛΕΙΟ / Περί αναθεώρησης Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Περί αναθεώρησης Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε διαβούλευση το  αναθεωρημένο περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Οι πολιτικές και οι στόχοι συμπυκνώνουν τη διαφορετική πολιτική αντίληψη της νέας ηγεσίας των Υπουργείων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

diaxeirisi-apovliton

Το νέο μοντέλο που προτείνεται χαρακτηρίζεται από τη διάθεση προσαρμογής στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, διαπνέεται από μία ιδιαίτερα φιλοσοφημένηπεριβαλλοντική κουλτούρα με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Δήμου, την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και πάνω απ’όλα την θεσμική κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Το αναθεωρημένο περιεχόμενο απόλυτα εναρμονισμένο με την Κοινοτική  νομοθεσία (οδηγία 2008/98/ΕΚ), αλλά και με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία όπως καθορίστηκε από τον Ν.4042/2012, παίρνοντας όμως σαφείς αποφάσεις από την αντίληψη που κυριάρχησε σε πολλές περιφέρειες της χώρας για τη δημιουργία συγκεντρωτικών μονάδων διαχείρισης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και υιοθετεί την διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, όπως επίσης την μείωση της παραγωγής αποβλήτων.

Φαίνεται καθαρά ότι στοχεύει στη σύγκρουση με διαπλεκόμενα εργολαβικά συμφέροντα που έστηναν ένα απίθανο πάρτυ στις πλάτες των αθώων πολιτών.

Ως χρονικός ορίζοντας του σχεδιασμού ορίζεται το 2020 σύμφωνα με τις τάσεις που διαγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα προσεγγίζονται με τη στρατηγική (Ευρώπη 2020) την πρόταση για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και το χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων.

Απαντά με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευαισθησία στα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, της προστασίας του περιβάλλοντος, στοχεύει επίσης στον οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου και αντιμετωπίζει τα απόβλητα ως πόρο.

Αναδεικνύει την ευθύνη του παραγωγού απόβλητων και τη συμμέτοχη του ρυπαίνοντα στο κόστος διαχείρισης .

Καθορίζονται ως απόλυτης προτεραιότητας δράσεις μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα δημοτικά σχέδια διαχείρισης. Τα ΠΕΣΔΑ εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική ενότητα της κάθε περιφέρειας και που σύμφωνα με το Ν.4042/2012 ο ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό ΦΟΔΣΑ (το συγκεκριμένο άρθρο παραμένει ως έχει). Ουσιαστικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πλέον αναμόρφωσης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης και της εναρμόνισής του στο νέο εθνικό σχεδιασμό οι διαδικασίες λειτουργίας του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Κρήτης που κάποιοι κρατούσαν σκόπιμα εκτός λειτουργίας πρέπει να επιταχυνθούν, όπως επίσης και τα σχέδια των Δήμων.

Είχα πολλές φορές τοποθετηθεί δημόσια ότι ο υφιστάμενος περιφερειακός σχεδιασμός σε επίπεδο Κρήτης δεν είχε καμιά δυνατότητα υλοποίησης για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως λόγω του υψηλού κόστους των εγκαταστάσεων, την έλλειψη χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση, του υπερσυγκεντρωτικού του χαρακτήρα , του υψηλού κόστους λειτουργίας (μεταφορές κ.τ.λ.) και ακόμα λόγω της στρεβλής, ατεκμηρίωτης και αναχρονιστικής παρέμβασης της μονάδας βιοξήρανσης (προθάλαμος καύσης) εντελώς πλέον αποξενωμένης από το νέο εθνικό σχεδιασμό που πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα ακόμα και η πρόθεση επαναλειτουργίας της μονάδας βιοξήρανσης με τη σημερινή της μορφή .

Επίσης, πρέπει να αναφέρω ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση του ΕΣΔΑ προσδιορίζονται με σαφήνεια και το υπουργείο ευελπιστεί ότι τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορούν να απορροφηθούν για την υλοποίησή του θα καλύψουν ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους που εκτιμάται σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ .

Το κείμενο του αναθεωρημένου ΕΣΔΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 12 του Ιούνη.

Η διαβούλευση είναι ανοικτή και ελπίζω να συν-διαμορφώσουμε το τελικό σχέδιο ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος , της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής οικονομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Την Τρίτη 9 του Ιούνη συνεδριάζει τα διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Το θέμα έχει τεθεί για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη .

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Οικονομικής
Μιλάει ΕΛ/FR/EN/DE/ES/IT

Σχόλια

Font Resize