Αρχική / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / Λεφτά δεν υπάρχουν, όμως υπάρχουν 34! θέματα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης

Λεφτά δεν υπάρχουν, όμως υπάρχουν 34! θέματα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

maria lioni

 

Υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

 

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΓΟΥΒΙΑΝΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμού 185.000,00  ευρώ, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 128568/20-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Υ.Η.Σ. ΑΓΙΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ Ι.ΒΙΟΛΑΚΗΣ – ΕΛ.ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 129456/21-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατειών στους οικισμούς Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανέ, Κρύας Βρύσης και Ορνέ Δ. Αγίου Βασιλείου», αναδόχου: Κοινοπραξία Μπαντινάκης Ιωάννης – Σκούληκα Δέσποινα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 130405/23-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης Ανωγείων (Β΄&Γ΄ ΦΑΣΗ) Δήμου Ανωγείων» Αναδόχου Κ/Ξ   ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΡΟΥΣΟΣ – ΜΑΚΡΥΛΑΚΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 130816/23-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
 5. Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης ποσού 208.516,56 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% από τις πιστώσεις του ΚΑ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502  για τη σύναψη 1ης Συμ/κής Σύμβασης   β) 1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα και γ) σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» όπως περιγράφεται στον 1ο Α.Π.Ε. και συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  αναδόχου «ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 130890/23-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2000,00 € (με ΦΠΑ) για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Κρήτης me banner στo ενημερωτικό sitezougla.gr”, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 418/21-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1000,00 € (με ΦΠΑ) για την φιλοξενία 3 ατόμων, δημοσιογράφου και συνεργείου του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA (αεροπορικά εισιτήρια, παράθεση γεύματος), στα πλαίσια πραγματοποίησης γυρισμάτων για την εκπομπή «ΕΛΕΝΗ», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου.
 8. Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης (9η Συμπληρωματική) για τους τομείς  Αθλητισμού – Πολιτισμού  2015, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 130187/21-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
 9. Έγκριση Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Κοινωνικό  Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης (2η Συμπληρωματική Απόφαση) 2015, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 130197/22-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
 10. Έγκριση 20ης Συμπληρωματικής Απόφασης Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.
 11. Έγκριση υλοποίησης Κοινωνικών Δράσεων έτους 2015 ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου
 12. Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 13. Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθμ. 82858/1.7.2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 122792/7-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
 14. Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθμ. 87555/14.7.2015 επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 122524/7-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
 15. Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθμ. 94843/31.7.2015 επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 122527/7-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
 16. Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθμ. 83164/2.7.2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 122781/7-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ..
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠΚ και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 19. Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης  και β)  κατακύρωσης προμήθειας υλικών για το πρόγραμμα εξυγίανσης ζωικού πληθυσμού μετά από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 20. Κατακύρωση αποτελέσματος ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης βλαβών λόγω κακοκαιρίας στην περιοχή της Σητείας μετά από τη συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 21. Κατακύρωση αποτελέσματος ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για την ισοπέδωση και στρώση αμμοχάλικου σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ν. 25 Πεύκοι – Λιθίνες μετά από τη συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 22. Έγκριση 1ης τροποποίησης της 110618/14-9-2015 σύμβασης της Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου Κέντρου Προστασίας Παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου ) – Υποέργο 3, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 23. Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, μέσω προσφορών, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΕΠΑΣ Χανίων του ΟΑΕΔ Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης  66.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
 26. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων.
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 28. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 29. Άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 234/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης και ορισμός δικηγόρου για άσκηση της έφεσης και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 129802/22-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 30. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: 1ο Υποέργο: «Μετατροπή παλαιών δημοτικών κτιρίων Κάτω Κρύας Βρύσης – Κεντροχωρίου – Πλατανέ σε πολιτιστικά κέντρα Δ. Αγίου Βασιλείου», του έργου «Μετατροπή παλαιών δημοτικών κτιρίων Κάτω Κρύας Βρύσης – Κεντροχωρίου – Πλατανέ σε πολιτιστικά κέντρα Δ. Αγίου Βασιλείου» αναδόχου: Σφακιανάκης Η. Κωνσταντίνος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 129685/21-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 31. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: 1ο Υποέργο: «Υδρευτικά και Αποχετευτικά δίκτυα», του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων», αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 131221/26-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος, 3ο υποέργο : κατασκευή του Δρόμου συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 131178/26-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 33. Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού» της πράξης «Τόπος του Βοσκού Δήμου Ανωγείων». Κατακύρωση ως προς το Τμήμα Δ (Ηλεκτρονικός ηχητικός εξοπλισμός), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 34. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

 

Ματθαίος Καπετανάκης
Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος at | [email protected] |

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Οικονομικής
Μιλάει ΕΛ/FR/EN/DE/ES/IT

Check Also

Η Κρήτη «πρωταγωνιστεί» με επιτυχία στην εταιρική κοινωνική ευθύνη προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας

Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα Πανεπιστημιακά-Ερευνητικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια αλλά και τις …

Σχόλια

Font Resize