Αρχική / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / “Ερευνητικές υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα” – “ Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα: η ανάγκη για συνέργειες σε ένα ρευστό περιβάλλον.”

“Ερευνητικές υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα” – “ Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα: η ανάγκη για συνέργειες σε ένα ρευστό περιβάλλον.”

sunedrio koinoniologia

Το Εργαστήρι Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί σε δύο επιστημονικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλου στο Ρέθυμνο: το «21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες: Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες» που θα διεξαχθεί στις 23-25 Οκτωβρίου 2015∙ και την συνάντηση εργασίας (Workshop) του Δικτύου Sodanet στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου) “Ερευνητικές υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα” που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 23 & 24 Οκτωβρίου.
Το 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες οργανώνεται υπό την αιγίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και επικεντρώνεται σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας και εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Στην εναρκτήρια ομιλία και στις συζητήσεις των στρογγυλών τραπεζιών του σεμιναρίου-συνεδρίου θα παρουσιαστούν ζητήματα της κοινωνικής κρίσης και των επιπτώσεις της στην κοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες καθώς επίσης και των πολιτικών αντιμετώπισης της τόσο από τη σκοπιά του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και από το χώρο των κοινωνικών κινημάτων και των μορφών αυτοοργάνωσης της κοινωνίας από τα κάτω. Επιπλέον, πανεπιστημιακοί, και κυρίως, νέοι ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες θα παρουσιάζουν τις ερευνητικές τους συμβολές στο εσωτερικό πέντε παράλληλων workshops που φιλοξενεί το φετινό σεμινάριο-συνέδριο: 1. Σύγχρονη κοινωνική Θεωρία 2. Αστικός χώρος και συλλογικές δράσεις στην εποχή της κρίσης 3. Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, εναλλακτικές συλλογικότητες και πολιτικές των ‘κοινών’ 4. Τόποι μνήμης στην ελληνική ιστορία του 20ου αι. και σύγχρονες ταυτότητες και 5. Ο οπτικός πολιτισμός ως αντικείμενο θεωρητικού στοχασμού και εμπειρικής έρευνας.
Η συνάντηση εργασίας (Workshop) του Δικτύου Sodanet στο Ρέθυμνο με τίτλο “Ερευνητικές υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα” φιλοξενεί μέλη του δικτύου και προσκεκλημένους ειδικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα παρουσιάσουν την υπό διαμόρφωση Ελληνική Εθνική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα και θα
συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, τεκμηρίωση και ανάλυση δεδομένων στην κοινωνική έρευνα. Η εν λόγω Ερευνητική Υποδομή είναι μέλος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών (CESSDA). Στο εθνικό δίκτυο μετέχουν εκτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης άλλοι έξι εταίροι-φορείς: τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δημοκρίτειο Θράκης, Πάντειο, Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
 Το πρόγραμμα, την αφίσα και το δελτίο τύπου του 21ου Ετήσιου Μεταπτυχιακού Εντατικού Σεμιναρίου-Συνεδρίου για υποψήφιους Διδάκτορες θα το βρείτε εδώ: http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=62  Το πρόγραμμα και την αφίσα της συνάντησης εργασίας (Workshop) του Δικτύου Sodanet θα το δείτε εδώ: http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=107
Με εκτίμηση
Γιάννης Ζαϊμάκης Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας

 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας) διοργανώνει την Παρασκευή και το Σάββατο (23 & 24 Οκτωβρίου) συνάντηση εργασίας (Workshop) του Εθνικού Δικτύου Social Data Network (So.Da.Net) στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου) με τίτλο “Ερευνητικές υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα”. Στη συνάντηση τα μέλη του δικτύου και προσκεκλημένοι ειδικοί εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την υπό διαμόρφωση Ελληνική Εθνική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα και θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, τεκμηρίωση και ανάλυση δεδομένων στην κοινωνική έρευνα.
Το Εθνικό Δίκτυο Social Data Network – So.Da.Net (http://sodanet.gr/) είναι η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα. Συγκροτεί, αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Ελληνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Κοινωνικών Επιστημών (ΕΣΤΕΚΕ), συνδέει την έρευνα με την εκπαίδευση και αναπτύσσει ειδικούς κόμβους για την υποστήριξη της ένταξης επιχειρησιακών δεδομένων στο ΕΣΤΕΚΕ. Υποστηρίζει τη διεπιστημονική έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, προωθεί την απόκτηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων που προκύπτουν από και αφορούν την κοινωνική έρευνα και εκπροσωπεί την Ελλάδα στη CESSDA – Council of European Social Data Archives (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών).
Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα So.Da.Net συμμετέχει στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών για το 2014-2020, στον οποίο εντάσσονται 26 εθνικής εμβέλειας ερευνητικές υποδομές, με ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση και σημαντική διασύνδεση με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποδομές για την έρευνα και την καινοτομία. Στο εθνικό δίκτυο μετέχουν εκτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης άλλοι έξι εταίροι-φορείς: τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δημοκρίτειο Θράκης, Πάντειο, Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Συνάντηση Εργασίας της Σύμπραξης του Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου Social Data Network (So.Da.Net)

Τη συνάντηση εργασίας καλείται να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος/η. Το πρόγραμμα της συνάντησης μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο: http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=107
Το Εθνικό Δίκτυο So.Da.Net χρηματοδοτείται μέσω των Πράξεων «CESSDA ΕΠΑΕ & CESSDA ΑΤΤΙΚΗ: Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Eπιχειρηματικότητα, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Γιώργος Τσιώλης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού δικτύου CESSDA ΑΤΤΙΚΗ & CESSDA ΕΠΑΕ διοργανώνει το Σάββατο 24 & την Κυριακή 25 Οκτωβρίου διημερίδα στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου) με τίτλο “ Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα: η ανάγκη για συνέργειες σε ένα ρευστό περιβάλλον.” Στη διημερίδα, προσκεκλημένοι από τους συμμετέχοντες φορείς του δικτύου, αλλά και από άλλους ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν τις απόψεις και εκτιμήσεις τους για την κατάσταση της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα σήμερα, καθώς και τους πιθανούς τρόπους ενίσχυσης και προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ερευνητικών φορέων.
Το Εθνικό Δίκτυο Social Data Network – So.Da.Net (http://sodanet.gr/) είναι η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα. Συγκροτεί, αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Ελληνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Κοινωνικών Επιστημών (ΕΣΤΕΚΕ), συνδέει την έρευνα με την εκπαίδευση και αναπτύσσει ειδικούς κόμβους για την υποστήριξη της ένταξης επιχειρησιακών δεδομένων στο ΕΣΤΕΚΕ. Υποστηρίζει τη διεπιστημονική έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, προωθεί την απόκτηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων που προκύπτουν από και αφορούν την κοινωνική έρευνα και εκπροσωπεί την Ελλάδα στη CESSDA – Council of European Social Data Archives (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών).
Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα So.Da.Net συμμετέχει στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών για το 2014-2020, στον οποίο εντάσσονται 26
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ CESSDA ΑΤΤΙΚΗ & CESSDA ΕΠΑΕ
Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα: η ανάγκη για συνέργειες σε ένα ρευστό περιβάλλον.

εθνικής εμβέλειας ερευνητικές υποδομές, με ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση και σημαντική διασύνδεση με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποδομές για την έρευνα και την καινοτομία. Στο εθνικό δίκτυο μετέχουν εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών άλλοι έξι εταίροι-φορείς: τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δημοκρίτειο Θράκης, Πάντειο και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Το Εθνικό Δίκτυο So.Da.Net χρηματοδοτείται μέσω των Πράξεων «CESSDA ΕΠΑΕ & CESSDA ΑΤΤΙΚΗ: Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Eπιχειρηματικότητα, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος Ηλίας Νικολακόπουλος Ομότιμος καθηγητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Ματθαίος Καπετανάκης
Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος at | [email protected] |

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Οικονομικής
Μιλάει ΕΛ/FR/EN/DE/ES/IT

Check Also

Γιώργος Μαρινάκης: «Καμαρώνουμε που η πόλη μας είναι η έδρα ενός από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας»

Χαιρετισμός Δημάρχου Ρεθύμνου, Γιώργου Χ. Μαρινάκη στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας …

Σχόλια

Font Resize