Αρχική / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΚΡΗΤΗ / ΡΕΘΥΜΝΟ / Εγκαίνεια στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας με συμμετοχικό εργαστήριο!

Εγκαίνεια στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας με συμμετοχικό εργαστήριο!

mastampas kentro koinonikis merimnas (1)

Το Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου διοργανώνει το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο «Προετοιμάζοντας τις παράκτιες κοινωνίες για την έγκαιρη αντιμετώπιση ακραίων υδρο-μετεωρολογικών φαινομένων», στο Ρέθυμνο Κρήτης στις 1 και 2 Οκτωβρίου, στο νεόδμητο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ρεθύμνου (οδός Μαρκέλλου, Μασταμπάς).  Ας σημειωθεί ότι, με τις εργασίες του εν λόγω συμμετοχικού εργαστηρίου  του ΕΜΠ,  εγκαινιάζεται η χρήση του νέου χώρου που έχει κατασκευαστεί στο κτίριο της Κοινωνικής Μέριμνας, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων συναφών δράσεων.   

Το Συμμετοχικό εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PEARL: preparing for extreme and rare events in coastal regions. (Το αντικείμενο και οι στόχοι του PEARL αναλύονται παρακάτω)  

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν μόνον φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (Δήμος Ρεθύμνου, Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ΔΕΥΑΡ, Λιμενικό ταμείο, ΟΑΚ, κα) που εμπλέκονται στη διαχείριση ή την αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων και τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι αφενός η ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτεία και την τοπική κοινωνία σε ότι αφορά τη διαχείριση των πλημμυρικών κινδύνων και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων φορέων σε δράσεις επίδειξης των τεχνολογικών εργαλείων που θα αναπτύξει το PEARL.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών πόρων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – ΕΜΠ

Ηρώων Πολυτεχνείου , Αθήνα Ζωγράφου, Τηλ:  210 7722828

Αρχοντία Λύκου – Πολ Μηχανικός Ερευνήτρια ΕΜΠ, [email protected]

Πατρίτσια Γούργουρα – Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια ΕΜΠ [email protected]

Λίγα λόγια για το έργο PEARL

To PEARL (www.pearl-fp7.eu) είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στην προετοιμασία των κοινωνιών για ακραία μελλοντικά υδρομετεωρολογικά φαινόμενα σε παράκτιες περιοχές. Στο έργο συμμετέχουν 23 διακεκριμένοι φορείς από Ευρώπη, Αμερική και Ασία (ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια) ενώ θα εξεταστούν 7 πιλοτικές περιοχές από την Ευρώπη, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες πρόκλησης πλημμύρας και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, ενώ συγχρόνως θα επιδιώξει την ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα σε πολιτεία, φορείς την τοπική κοινωνία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ότι αφορά τη διαχείριση ενός κινδύνου ή φαινομένου πλημμύρας. Η πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί μία από τις 7 πιλοτικές περιοχές εφαρμογής του έργου στην Ευρώπη λόγω των ιδιαίτερων γεω-μορφολογικών, υδρολογικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών, καθώς και των ιστορικών γεγονότων πλημμύρας και της διαδικασίας αντιμετώπισης τους. Στόχος είναι να συλλεγούν μαθήματα από το παρελθόν και να προκύψουν ιδέες για την προστασία από ακραία φαινόμενα στο μέλλον, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Οι πλημμύρες αποτελούν έναν από τους πιο καταστροφικούς κινδύνους που απειλούν τις παράκτιες αστικές  περιοχές. Η ραγδαία αστικοποίηση σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη πολιτειακών και θεσμικών μέσων συνεπάγεται μία σημαντική αύξηση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων τα οποία με τη σειρά τους απειλούν με καταστροφή ή ερήμωση τις παράκτιες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Οι επικείμενες απειλές χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε ότι αφορά την πρόληψη και διαχείριση των ακραίων φαινομένων λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς θεσμικούς, πολιτειακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες σε τοπικό, εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το PEARL συνδυάζει την επιστημονική έρευνα με την πρακτική εμπειρία των κοινωνικών εταίρων σε θέματα υδρολογίας, μείωσης και διαχείρισης των κινδύνων με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων για τις παράκτιες κοινωνίες εστιάζοντας σε ακραία υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων που θα επιτρέψουν την βελτίωση των απαραίτητων διαδικασιών και εργαλείων για την έγκαιρη προειδοποίηση ενός κινδύνου πλημμύρας. Θα αναπτυχθεί μία παν –ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που θα συγκεντρώσει όλες τις περιπτώσεις, καλά παραδείγματα και προγράμματα επίδειξης από όλη την Ευρώπη με στόχο την δημιουργία και εφαρμογή μελλοντικών αναπτυξιακών και πολεοδομικών σχεδίων που θα περιορίζουν των κίνδυνο καταστροφής. Το PEARL  θα συνδυάσει τον κίνδυνο με τις αιτίες εκτίμησης, την πρόληψη, πρόγνωση και έγκαιρη ειδοποίηση με την ανάπτυξη διαρθρωτικών και μη στρατηγικών και ενεργής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το ΕΜΠ συμμετέχει στο έργο με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Χρήστο Μακρόπουλο

Για περισσότερες πληροφορίες :

Χρήστος Μακρόπουλος – Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ,  [email protected]

Αρχοντία Λύκου – Πολ Μηχανικός Ερευνήτρια ΕΜΠ, [email protected]

Γούργουρα Πατρίτσια- Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια ΕΜΠ, [email protected]

Ματθαίος Καπετανάκης
Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος at | [email protected] |

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Οικονομικής
Μιλάει ΕΛ/FR/EN/DE/ES/IT

Check Also

Στα Ιεροσόλυμα ο Αλέξης Τσίπρας για την τελετή παράδοσης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου

athina984.gr Παραδίδεται αύριο Τετάρτη 22 Μαρτίου στους χιλιάδες προσκυνητές ο Πανάγιος Τάφος, μετά τις εργασίες …

Σχόλια

Font Resize