Breaking News
Αρχική / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα οι εγγραφές στο ΚΔΜ του Δήμου Κισσάμου

Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα οι εγγραφές στο ΚΔΜ του Δήμου Κισσάμου

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ο Δήμος Κισσάμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ανακοινώνει την έναρξη των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κισσάμου για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 

 • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα,
 • Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον,
 • Νέες Τεχνολογίες,
 • Γλώσσα και Επικοινωνία,
 • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,
 • Πολιτισμός και Τέχνη

 

Μεταξύ των προγραμμάτων για τα οποία θα δημιουργηθούν τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κισσάμου, περιλαμβάνονται τα εξής:

   

    Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΡΕΣ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
1.3Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική ανάπτυξη 25
2ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.4Οικολογικές λύσεις για το σπίτι25
2.7Αστικοί λαχανόκηποι 25
2.8Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
2.9Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2.10Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
3ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
3.4Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στη καθημερινή ζωή25
3.6Δημιουργία Ιστοσελίδας50
4ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.5Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25
4.7Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.8Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.10Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.13Βασικά Αγγλικά Α150
4.14Βασικά Αγγλικά Α250
4.19Βασικά Ιταλικά Α150
4.20Βασικά Ιταλικά Α250
5ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.5Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
5.7Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25
6ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.3Φωτογραφία25
6.10Τοπική Ιστορία25

 

    Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών25
2Εθελοντισμός και κοινωνική δράση25
3Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας25
4Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
5Οικιακή μελισσοκομία 25
6Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων30

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ ενώ για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο Κισσάμου) και η φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Για την ένταξη στα προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 – 13:00, στο Δημαρχείο Κισσάμου (α’ όροφος, γραφείο δημάρχου).

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο:  28223-40200

Email: [email protected]

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 – 2016
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ.ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
E-MAILΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΕΤΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΦΥΛΟΆνδρας             Γυναίκα ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΝΑΙΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (λιγότερο των 12 μηνών)
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η Ι ( < 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ  > 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η ΙΙ ( > 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ  > 12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/ΗΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα στα ΚΔΒΜ/ΚΕΕ:   ΝΑΙ      ΟΧΙ           Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00)             Απογευματινή (16:00 – 20:00)    

Προτεινόμενες Ημέρες: ………………………………………..…..  Προτεινόμενες Ώρες: …………………………………………

 

Συνημμένα

* Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου   

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».       

Ημερομηνία: ………………….
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ:

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2)

 

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΡΕΣΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
1.3Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική ανάπτυξη 25
2ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.4Οικολογικές λύσεις για το σπίτι25
2.7Αστικοί λαχανόκηποι 25
2.8Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
2.9Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2.10Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
3ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
3.4Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στη καθημερινή ζωή25
3.6Δημιουργία Ιστοσελίδας50
4ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.5Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25
4.7Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.8Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.10Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.13Βασικά Αγγλικά Α150
4.14Βασικά Αγγλικά Α250
4.19Βασικά Ιταλικά Α150
4.20Βασικά Ιταλικά Α250
5ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.5Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
5.7Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25
6ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.3Φωτογραφία25
6.10Τοπική Ιστορία25

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 1 επιθυμία σας)

.

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΡΕΣΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών25
2Εθελοντισμός και κοινωνική δράση25
3Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας25
4Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
5Οικιακή μελισσοκομία 25
6Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων30

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

 1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»
 • Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.
 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2) για Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 1 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ για Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας από εκείνα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας χρόνο.
 1. Επιλογή εκπαιδευομένων
 • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 • Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
 • Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.
 • Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.
 1. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων
 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.
 • Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων.
 • Εκπαιδευόμενος, που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης, μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε.
 • Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.
 • Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.
 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων.
 • Μαθήματα, με εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς και το κάπνισμα.                           

 

Ημερομηνία:………………….

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

kentro dia viou mathisis dimou kissamou

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Οικονομικής
Μιλάει ΕΛ/FR/EN/DE/ES/IT

Check Also

Θείος λογόφερε με ανιψιό και πυροβόλησε για εκφοβισμό

Κουβέντα στη κουβέντα θείος και ανιψιός διαπληκτίστηκαν έντονα το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Καλάθενες …

Σχόλια

Font Resize