Αρχική / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / “Συναλλαγές” προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου

“Συναλλαγές” προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου

Η μία μετά την άλλη έρχονται στο Δήμο Ηρακλείου οι ακυρώσεις αποφάσεων, είτε του καθ’ ύλην αρμόδιου αντιδημάρχου για το Προσωπικό Κώστα Βαρδαβά, για μη νόμιμες τοποθετήσεις υπεύθυνων τμημάτων στο Δήμο Ηρακλείου, είτε αντιδημάρχων στο χώρο δικής τους ευθύνης.

Μετά την ακύρωση απόφασης για τοποθέτηση διευθύντριας πριν λίγους μήνες, ήρθε νέα απόρριψη, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, των αποφάσεων του αντιδημάρχου, με τις οποίες όριζε αυτή τη φορά υπεύθυνους τμημάτων στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Χωρίς υπερβολή, αυτό που συμβαίνει με την επιστροφή τέτοιων αποφάσεων, αλλά και άλλων, τείνει να μετατρέψει το Δήμο Ηρακλείου σε ιδιότυπο «πρωταθλητή» πανελλήνια.

 

Βραβείο κατηγορίας!

Μπορεί να διαβάζεται ως υπερβολή, είναι όμως γεγονός, ότι στο Δήμο Ηρακλείου η τελευταία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων κρίσης προσωπικού για επιλογή προϊσταμένων τμημάτων, για τοποθέτηση δηλαδή τμηματαρχών, έγινε το 2004!

Μετά από τη διαδικασία των κρίσεων, τοποθετήθηκαν οι επιλεγέντες από το υπηρεσιακό συμβούλιο το καλοκαίρι του 2005. Από τότε έχουν περάσει έντεκα χρόνια, χωρίς ποτέ επί της ουσίας να είχαμε κάποια άλλη επικαιροποίηση της διαδικασίας!

Με την έλευση του «Καλλικράτη» στους ΟΤΑ, όφειλε η διοίκηση να προβεί, με τη σύνταξη και δημοσίευση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας το 2011, σε νέες κρίσεις, προκειμένου να τοποθετηθούν προϊστάμενοι.

Έτσι, ξεκίνησε πράγματι η διαδικασία με την πρόσκληση για τοποθέτηση διευθυντών, αλλά πάγωσε λόγω των δημοτικών εκλογών την άνοιξη του 2014 και φυσικά την περίοδο που ακολούθησε με τη μετάβαση στη νέα εξουσία στο Δήμο όλο το καλοκαίρι του 2014, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και επισήμως ανέλαβε καθήκοντα η νέα δημοτική Αρχή.

Η νέα δημοτική Αρχή του Βασίλη Λαμπρινού είχε πλέον υποχρέωση να προχωρήσει σε πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή προϊσταμένων, κάτι όμως που 2,5 χρόνια τώρα δεν έκανε, μέσω του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Βαρδαβά.

Σε αντίθεση με αυτό, προχώρησε σε προσωρινές τοποθετήσεις υπεύθυνων τμημάτων, κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας και νομιμότητας, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις αυτές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σύντομο χρονικό διάστημα αναπλήρωσης, να είναι η έκτακτη εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

 

Η πρόκληση

Όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες που προσλήφθηκαν και υπηρετούν στο Δήμο Ηρακλείου ουδέποτε έχουν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο μέχρι σήμερα! Στο Δήμο Ηρακλείου, η κοινωνική πολιτική ασκούνταν μέσω του δημοτικού οργανισμού ΔΟΚΑΠΗ.

Ο οργανισμός αυτός ουδέποτε προχώρησε σε κρίσεις προσωπικού από το υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά έκανε μόνο τοποθετήσεις υπεύθυνων τμημάτων. Όταν λοιπόν συνενώθηκε, στα πλαίσια του καλλικρατικού σχεδιασμού, το 2011 με το Δήμο Ηρακλείου, το προσωπικό του εντάχθηκε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Έτσι συμβαίνει το αμίμητο, σήμερα μια δημοτική υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου, με ειδικότητα για παράδειγμα κοινωνική λειτουργός, νοσηλεύτρια, εργοθεραπεύτρια, φυσιοθεραπεύτρια, να έχει προσληφθεί πριν από 20 με 25 χρόνια, να οδεύει σχεδόν σε συνταξιοδότηση, χωρίς να της έχει δοθεί ποτέ μέχρι σήμερα το νόμιμο δικαίωμα της κρίσης – όπως ορίζει ο νόμος – για να αναλάβει θέση ευθύνης με μοριοδότηση των προσόντων της.

Η διοίκηση του Δήμου, τόσο στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, εκλαμβάνει ως αυτονόητο «διευθυντικό της δικαίωμα» το να τοποθετεί όποιον θέλει τμηματάρχη, μετατρέποντας ένα δημόσιο οργανισμό σε «προσωπικό βιλαέτι». Εμφανίζεται, δηλαδή, με τέτοιες πρακτικές, σαν να διοικεί ένα ιδιωτικό μαγαζί.

Βέβαια, ο ορισμός ενός υπαλλήλου ως υπεύθυνου τμήματος του δίνει επιπλέον στη μισθοδοσία του το ποσό των 290 ευρώ. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι όποιος αντιλαμβάνεται τη δημοτική εξουσία ως «προνόμιο τοποθετήσεων», ότι έχει με τέτοιο «κίνητρο» και έναν επιπλέον λόγο να δημιουργεί ένα περιβάλλον «υπηρεσιακής αυλής», με «ημετέρους».

 

Τα ίδια στην κοινωνική πολιτική

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Καναβάκη, πριν μερικούς μήνες, επέλεξε να οριστούν υπεύθυνοι τμημάτων στη Διεύθυνση της αρμοδιότητάς της. Όμως και πάλι δεν τηρήθηκε η ελάχιστη νομιμότητα, με αποτέλεσμα, κατόπιν σχετικής ένστασης ή ειδικής διοικητικής προσφυγής – όπως λέγεται – στην επιτροπή του άρθρου 152 να ακυρωθούν οι αποφάσεις δημάρχου. Άρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προσωπικού και στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής συνεχίζει το ίδιο «τροπάριο».

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ορίζεται: «Αναπλήρωση προϊσταμένων: […] 2. Τον προϊστάμενο Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνει αυτός που έχει οριστεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο […].

4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων […]».

Ουδέποτε όμως στο Δήμο Ηρακλείου έχουν οριστεί από τη σύστασή τους προϊστάμενοι στα αρμόδια τμήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Επίσης, δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του προϊσταμένου, ώστε μέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου να οριστεί υπεύθυνος τμήματος, με συνέπεια οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 να μην έχουν εφαρμογή και να καθιστούν ακυρώσιμη τη διοικητική πράξη της τοποθέτησης των υπεύθυνων τμημάτων.

 

Τα κρίσιμα ερωτήματα

 

«Διαίρει και βασίλευε» στο προσωπικό

Με δεδομένη λοιπόν τη διακήρυξη και στα δύο χρόνια απολογισμού του δημάρχου, περί «ηθικού συμβολαίου με τους δημότες» και «εκδημοκρατισμού στο εσωτερικό του Δήμου», το ερώτημα και εδώ είναι γιατί ακολουθεί αυτήν την πολιτική της «συναλλαγής» η διοίκηση Λαμπρινού; Γιατί επιλέγει το «διαιρεί και βασίλευε» στο προσωπικό του Δήμου;

Γιατί επιλέγει να λειτουργεί ως «παραχαράκτης» της μοριοδότησης των προσόντων του προσωπικού, δίνοντας το δικαίωμα σε υπαλλήλους της επιλογής της να αποκτούν επιπλέον μόρια στις κρίσεις λόγω της παράνομης τοποθέτησης υπαλλήλων ως υπευθύνων τμημάτων;

Αλλά ερωτήματα υπάρχουν και για τη στάση σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Γιατί ποτέ μέχρι σήμερα, 2,5 χρόνια τώρα, δεν έχει φέρει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο; Μήπως θεωρεί ότι η πολιτική που ακολουθεί η δημοτική Αρχή, πολιτική «συναλλαγής» με τους υπαλλήλους, παρά τις προβλέψεις της νομοθεσίας, δεν είναι ένα σοβαρό δημοτικό θέμα;

Αλλά και οι σύλλογοι των εργαζομένων στο Δήμο γιατί τηρούν σιγή ιχθύος; Γιατί ό,τι ψιθυρίζεται στο περιθώριο δε γίνεται βροντερή φωνή στο προσκήνιο; Τι κερδίζουν οι συνδικαλιστές με τη σιωπή τους, εκτός από μια προσωρινή ενδεχομένως εύνοια της διοίκησης; Ή μήπως η «συναλλαγή» αγγίζει κάποιους εξ αυτών και γι’ αυτό σιωπούν; Αλλά και οι νεοεκλεγέντες στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αιρετοί τι λένε; Θα τηρήσουν αυτό που προβλέπει η νομοθεσία;

Ρεπορτάζ : Γιώργος Σαχίνης

Νέα Κρήτη

Check Also

Αλλαγές στα capital control – Τι ισχύει για τις τραπεζικές μας συναλλαγές από σήμερα

ΑΠΕ - ΜΠΕ Τα capital control από σήμερα ουσιαστικά αποτελούν παρελθόν σε ό,τι αφορά στην …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize